Executivul nu susține proiectul de lege prin care se propune plafonarea taxei notariale și scutirea pensionarilor şi invalizilor de la plata taxei de stat pentru îndeplinirea actelor notariale la autentificarea testamentelor și eliberarea certificatelor de moștenitor. Conform proiectului avizului, care urmează să fie aprobat la următoarea ședință a Cabinetului de miniștri, tariful notarial trebuie să fie raportat la volumul de securitate juridică și asistență juridică acordate de către acesta. În proiect se mai menționează că tarifele notariale trebuie să acopere cheltuielile necesare pentru desfășurarea activității menite să asigure respectarea principiului răspunderii materiale a notarului. De asemenea, se spune că procedura succesorală este cea mai de durată și cea mai complexă procedură instrumentată de către notar, indiferent de clasa de succesori chemată la moștenire și valoarea patrimoniului succesoral. Eliberarea certificatului de moștenitor reprezintă rezultatul mai multor activități îndeplinite de notar pentru deschiderea procedurii, stabilirii cercului de moștenitori, căutării și anunțării moștenitorilor, identificării activului și pasivului succesoral, stabilirii dreptului individual al moștenitorilor. În ceea ce privește scutirea pensionarilor de la plata taxei de stat pentru autentificarea testamentelor și eliberarea certificatelor de moștenitor, se precizează că în redacția actuală a legii sunt prevăzute taxe simbolice cuprinse între 5 și 15 lei. La începutul lunii aprilie, la secretariatul Parlamentului a fost înregistrat un proiect de lege care prevede că taxa notarială pentru eliberarea certificatului de moștenitor, pentru rudele de gradul I, nu va putea depăși 1.000 de lei. Autorul inițiativei mai propunea ca pensionarii şi invalizii să fie scutiţi de plata taxei de stat pentru îndeplinirea actelor notariale la autentificarea testamentelor și eliberarea certificatelor de moștenitor. Acesta susține că taxarea succesorilor de gradul I merită a fi doar un formalism, iar prețul nu poate fi decât unul simbolic. Moștenirea pe dimensiunea gradului I este, prin definiție, o transmitere firească, prin geneză, a bunurilor defunctului.