Avocații sunt indignați de opinia Curții de Apel Chișinău, care a emis, zilele trecute, un comunicat cu privire la intenția apărătorilor de a declanșa o grevă generală. Curtea de Apel a precizat că justiția se înfăptuiește pe principiul independenţei judecătorilor şi supunerii lor numai legii, fiind inadmisibilă înaintarea de către avocați ale unor revendicări la soluțiile ce urmează să le adopte instanța de recurs. La fel, instanța a menționat că ”așa numitul Raport privind monitorizarea situației de la Curtea de Apel Chișinău, întocmit de un grup de lucru din rândul avocaților stagiari, reflectă o informație superficială și evazivă, fără o analiză detaliată ale temeiurilor de fapt și de drept pentru fiecare caz în parte. Vedeți mai jos câteva opinii ale apărătorilor, care nu sunt de acord cu cele expuse de Curtea de Apel. victor munteanuVictor Munteanu, avocat, Secretarul grupului de monitorizare la Curtea de Apel: Raportul final a fost întocmit nu de avocați stagiari, ci de avocați cu experiență, inclusiv din rândul celor care au reprezentat reclamanți în fața Curții Europene a Drepturilor Omului în cauzele ce țin de violarea de către Repubica Moldova a prevederilor Convenției, care garantează respectarea dreptului la libertate și la siguranță. În ceea ce privește categoriile de infracțiuni pentru care a fost aplicată măsura preventivă sub formă de arest, însăși Curtea de Apel Chișinău nu a publicat informația respectivă în listele dosarelor afișate, liste documentate de grupul de monitorizare. Or, detalii despre cauzele examinate în ședințe închise nu pot fi făcute publice, la fel ca și discutarea în public a fiecărui caz în parte. Cu toate acestea, Curtea de Apel Chișinău vine cu o statistică proprie a recursurilor examinate, afirmând că ”în majoritatea cazurilor, în jur de 80%, măsurile preventive sub formă de arest preventiv sau la domiciliu se dispun în privința infracțiunilor deosebit de grave”. În primul rând, jurisprudența CEDO stabilește clar faptul că gravitatea faptei nu constituie singurul temei pentru aplicarea măsurii preventive sub formă de arest. Și în al doilea rând, cifrele prezentate de Curtea de Apel dimpotrivă demonstrează aplicarea excesivă a arestului. Astfel, potrivit Curții de Apel, în perioada examinată, a fost aplicat arestul preventiv în privința a 71 de persoane bănuite de comiterea infracțiunilor deosebit de grave. Or, aceasta reprezintă doar 34%, și nu în jur de 80%, din totalul de 205 de arestări aplicate. Prin ce se justifică aplicarea arestului în privința celorlalte 134 de cazuri. vadim vieru bunVadim Vieru, avocat Promo-LEX: Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei monitorizează, în prezent, mai mult de 20 de cauze în care a fost condamnată Republica Moldova de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în legătură cu aplicarea ilegală a arestului de către instanțele de judecată naționale (implicit și Curtea de Apel). Numai în ultimele 6 luni CtEDO a comunicat Guvernului peste 15 plângeri unde au fost invocate violări legate de aplicarea arestului. Responsabilitatea subiecților implicați în procesul de aplicare a arestului (de la Curtea de Apel Chișinău) a fost constatată în peste 10 hotărâri (a se vedea de exemplul Savca c. Moldovei, 17963/08, Buzadji c. Moldovei 23755/07 etc.). Arestul este aplicat abuziv în Republica Moldova. Judecătorii se pare că nu înțeleg acest lucru. În situații de genul dat, când există în spate zeci de condamnări CtEDO, o monitorizare atentă a Comitetului de Miniștri, judecătorii ar trebui să identifice cauza problemelor și să le soluționeze. Ironizarea acțiunilor avocaților în cazul dat denotă sau rea intenție sau prostie. Ar fi mai oportun ca subiecții din domeniul justiției să colaboreze pentru a preveni condamnări la CtEDO (în spatele cărora sunt multe vieți distruse), decât să continue aplicarea eronată a prevederilor legale care nu duc la altceva decât la amplificarea problemelor sistemice în domeniul arestului și suprapopulării și... creșterii numărului de judecători responsabili de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO. Quo Vadis, stimați judecători? alexandru tanaseAlexandru Tănase, avocat, BAA ”Hanganu, Tănase și Partenerii”: Atunci când magistrații de la Curtea de Apel justifică aplicarea fără discernământ a măsurilor preventive cu faptul că, vezi, Doamne, ”80% din măsurile preventive sub formă de arest preventiv sau la domiciliu se dispun în privința infracțiunilor deosebit de grave”, ar trebuie să știe că, potrivit jurisprudenței CtEDO, gravitatea faptei în sine nu este un temei de aplicare a arestului preventiv. Mai mult ca atât, trebuie ținut cont și de faptul că în legislația noastră penală cam toate infracțiunile sunt grave. Potrivit practicii CtEDO, arestarea preventivă trebuie să constituie o excepție. Regula trebuie să fie investigarea sau judecarea persoanelor în stare de libertate. Din păcate, în ultimii ani, în Moldova, controlul judiciar asupra aplicării măsurilor preventive a devenit o formalitate, iar aplicarea arestului preventiv a devenit o regulă, în marea majoritate a cazurilor. Victor-Pantiru-e1480975501908-770x571Victor Panțâru, avocat, BAA ”Panțâru și Partenerii”: Este o încercare stângace de a se scuza în fața opiniei publice! Din practică vă spun că arestul se folosește pentru intimidare sau obținerea probelor, sau recunoașterea vinovăției. Așa sau altfel, este un instrument legal folosit de procurori și susținut de judecători, pentru a aduna probatoriu sau de a impune recunoaștere. Monedă de schimb! Amintim că, în data de 15 septembrie, în cadrul Adunării generale extraordinare a Baroului Chișinău, s-a decis ca ultimul cuvânt în privința declanșării grevei să-l aibă Congresul avocaților. Acesta se va desfășura în data de 6 octombrie.