Un broker vamal a rămas fără licență de activitate, pentru că a prezentat, de mai multe ori, date eronate în declarațiile vamale. După ce a fost sesizată de Serviciul Vamal, Camera de Licențiere s-a adresat în instanță pentru a-i fi retrasă licența agentului economic. Astfel, Camera de Licențiere a depus o cerere pentru retragerea licenței societății comeciale Reglatrans, pentru încălcarea Codului vamal.  În motivare se spune că firma a depus o cerere de prelungire a licenței, pentru genul de activitate de broker vamal, care a fost acceptată. Prin urmare, actul a fost emis, cu prelungirea termenului de valabilitate. Ulterior, Serviciul Vamal a trimis o sesizare, iar în urma examinării acesteia s-a constatat că brokerul a admis încălcarea sistematică a prevederilor art. 231 alin. (6) din Codul vamal, fapt pentru care a fost emisă decizia de a-i fi retrasă licența de activitate. Brokerul a fost sancționat, cu retragerea licenței, pentru că a depus declarații vamale sau documente însoțitoare ce conțin date greșite despre regimul vamal, valoarea facturată, valoarea în vamă, tipul, codul, cantitatea sau originea mărfurilor transportate. Camera de Licențiere a solicitat în instanță să fie admisă cererea de retragere a licenței. Instanța de fond a respins, însă, cererea de chemare în judecată. Totuși, Curtea de Apel Chișinău a casat decizia primei instanțe și a emis o nouă hotărâre, prin care s-a retras licența, iar brokerul a fost obligat să achite și taxa de stat. Curtea Supremă de Justiție a menținut decizia instanței de apel.