Curtea Supremă de Justiție (CSM) a elaborat un proiect de Regulament privind modul de publicare a hotărârilor pe portalul instanțelor, alternativ celui care va fi pus în discuție, mâine, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Asta după ce președintele instanței, Mihai Poalelungi, a anunțat că nu susține prevederile proiectului Regulamentului, elaborat de grupul de lucru. Ce propune CSJ? Referitor la publicarea hotărârilor judecătorești, CSJ propune ca toate hotărârile judecătoriilor și ale Curților de Apel să se publice pe portalul instanțelor naționale de judecată după introducerea acestora în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor. În același timp, hotărârile CSJ se publică pe pagina web, după ce este parcursă aceeași etapă. Potrivit documentului, accesul la hotărârile judecătorești publicate pe pagina web a instanţelor judecătoreşti este gratuit și anonim, și nu presupune nicio formă de înregistrare. Textul hotărârii judecătorești se publică pe pagina web într-un format care asigură protejarea informațiilor de distrugerea sau de modificarea acestora. Procedura de publicare a hotărârilor judecătorești Potrivit proiectului, autoritatea responsabilă pentru prelucrarea automatizată de date și pentru asigurarea accesibilității hotărârilor judecătorești pe portalul instanțelor naționale de judecată este instituția contractată anual pentru asigurarea mentenanței Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor. Această autoritate este obligată să respecte indicațiile în materie ale CSM. Ea va asigura, în mod permanent, posibilitatea căutării hotărârilor judecătorești după numele părților și va garanta transparența maximă a hotărârilor judecătorești, prin implementarea celor mai noi și mai practice modalități de căutare a informațiilor conținute de acestea. CSJ asigură prelucrarea automatizată de date și accesibilitatea hotărârilor ei judecătorești pe pagina sa web. La nivel de instanțe, sunt responsabili de publicarea hotărârilor judecătorești judecătorii și asistenții judiciari. Aceștia din urmă au calitatea de registrator de sistem și acționează sub supravegherea judecătorilor. CSJ mai propune ca judecătorii să fie obligați să-i verifice pe asistenții judiciari în activitatea lor de publicare a hotărârilor judecătorești. În același timp, hotărârile judecătorești pronunțate de judecătorii și de curțile de apel vor fi transferate din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor pe portalul unic al instanțelor de judecată, în regim real. Hotărârile judecătorești pronunțate în cauzele examinate în camera de consiliu (ședință ”închisă”) sau în ședință secretă se plasează integral în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor, dar se publică pe portalul instanțelor naționale de judecată sau pe pagina web a CSJ în modul următor:
  • dacă este vorba de cauze penale, contravenționale, civile sau de alt tip judecate astfel în vederea protejării interesului moralității, minorilor sau a vieții private a părților la proces, numele celor afectați prin prisma acestor valori și interese va fi anonimizat întotdeauna;
  • dacă este vorba de cauze penale sau contravenționale judecate astfel în vederea protejării interesului moralității, a minorilor sau a vieții private a părților la proces, numele autorilor, al instigatorilor sau al complicilor nu va fi anonimizat în niciun caz, chiar dacă autorii, instigatorii sau complicii sunt minori;
  • dacă este vorba de cauze judecate astfel în vederea protejării ordinii publice ori a securității naționale într-o societate democratică sau în măsura considerată absolut necesară de către instanță când, în împrejurări speciale, s-ar aduce atingere intereselor justiției sau secretului comercial, părțile din hotărâre a căror publicare ar afecta aceste interese vor fi ascunse;
  • dacă este vorba de cauze judecate astfel în vederea protejării ordinii publice ori a securității naționale într-o societate democratică sau în măsura considerată absolut necesară de către instanță când, în împrejurări speciale, s-ar aduce atingere intereselor justiției, numele părților și/sau al persoanelor a căror publicare ar afecta aceste interese va fi anonimizat întotdeauna.
În hotărârile judecătorești publicate pe portalul instanţelor naționale de judecată sau pe pagina web a Curții Supreme de Justiție, numele părților la proces nu va fi anonimizat în niciun caz, cu unele excepții. Vor fi anonimizate întotdeauna numele minorilor și numele patronimic al persoanelor, cu excepția proceselor penale sau contravenționale, unde numele minorilor care au calitatea de autor, instigator sau complice nu va fi anonimizat. Vor fi ascunse întotdeauna următoarele categorii de date cu caracter personal: locul şi data naşterii persoanelor, domiciliul și/sau reședința acestora, numărul lor de telefon, codul lor personal (IDNP), datele despre starea lor de sănătate (indiferent de maladia pe care o au), datele lor bancare, numărul de înmatriculare a automobilului, codul personal de asigurare medicală, codul personal de asigurare socială, precum și alte date, în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Nu vor fi anonimizate/ascunse în nici un caz informaţiile despre instanţă sau completul de judecată, grefier, procuror, agentul constatator, mediator, executorul judecătoresc, notar şi avocat. Nu va fi ascunsă în niciun caz denumirea persoanelor juridice. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, persoanele responsabile răspund în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.