Președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, nu este de acord cu prevederile proiectului Regulamentului privind modul de publicare a hotărârilor judecătorești pe portalul unic al instanțelor. Documentul va fi examinat în ședința de mâine a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Contactat de BizLaw, Mihai Poalelungi a menționat că va propune un Regulament de alternativă și va insista ca CSM-ul să-l aprobe. Între timp, jurnaliștii și societatea civilă au anunțat că mâine dimineață, în timpul ședinței CSM, vor organizat o acțiune de protest în fața sediului Consiliului. ”Noi, săptămâna trecută, am trimis proiectul de alternativă tuturor membrilor CSM. Vom insista să fie pus în discuție și aprobat. Proiectul pregătit de grupul de lucru pereclitează dreptul la liberatatea de informație și este împotriva a tot ceea ce se face pentru a fi transparență în actul de justiție”, a declarat Mihai Poalelungi, pentru BizLaw. La începutul lunii septembrie, președintele CSJ a semnat o nouă dispoziție privind publicarea informațiilor pe pagina web a Curții. Potrivit documentului, se publică pe pagina www.csj.md toate actele judecătoreşti pronunţate de către Plenul Curţii Supreme de Justiţie, Plenul Colegiului penal şi colegiile CSJ, cu excepţia încheierilor de amânare a şedinţelor sau de suspendare a procesului. În același timp, se interzice publicarea pe pagina web a actelor judecătoreşti, dacă în primă instanţă, apel ori recurs s-a dispus examinarea cauzelor în camera de consiliu (ședință ”închisă”) sau în şedinţă secretă. Acest lucru este valabil și pentru actele judecătoreşti pronunţate în cauze care, potrivit legii, trebuie examinate în camera de consiliu (şedinţă ”închisă”) sau în ședință secretă. Dacă completul de judecată competent al Curţii Supreme de Justiţie va decide că prima instanţă sau instanţa de apel a dispus, cu încălcarea legii, examinarea cauzei în camera de consiliu sau în ședință secretă, decizia Curţii Supreme de Justiţie trebuie publicată. Documentul mai prevede că, dacă în primă instanţă sau în apel, cauza a fost examinată în camera de consiliu (şedinţă ”închisă”) sau în ședință secretă, iar decizia pronunţată în recurs de către Curtea Supremă de Justiţie nu conţine date de fapt care nu pot fi divulgate din motivele prevăzute la art. 18. alin. (2) din Codul de procedură penală şi art. 23 alin. (3) şi (7) din Codul de procedură civilă, atunci aceasta va fi publicată. Totodată, se interzice publicarea pe pagina de internet a actelor judecătoreşti pronunţate în cauzele cu privire la infracţiunile sexuale, precum şi în situaţiile în care completul de judecată va decide astfel, în baza raţionamentelor prevăzute de art. 18. alin. (2) din Codul de procedură penală şi art. 23 alin. (3) şi (7) din Codul de procedură civilă. În aceste cazuri pe pagina de internet se va publica un document care va conţine doar numărul dosarului/deciziei, data pronunţării ei şi menţiunea că publicarea actului judecătoresc nu este posibilă. Conform dispoziției semnată de președintee CSJ, se anonimizează/ascund datele cu privire la locul şi data naşterii persoanelor, domiciliul acestora, codul lor personal (IDNP), numele patronimic al acestora, datele despre starea lor de sănătate (indiferent de maladia pe care o au) și datele lor bancare, la publicarea actelor judecătorești. De asemenea, se anonimizează numele minorilor, în cazul în care actele judecătorești îl consemnează. Prevederile nu sunt aplicabile în cazul publicării actelor judecătorești în Programul integrat de gestiune a dosarelor. Ce prevede proiectul Regulamentului care va fi examinat de CSM? Proiectul Regulamentului, propus pentru examinare și aprobare, prevede că din hotărârea judecătorescă publicată pe portalul instanţelor judecătoreşti se vor depersonaliza următoarele categorii de date: numele, prenumele, patronimicul, domiciliul/reşedinţa, IDNP, data luna și anul nașterii, numarul de telefon, diagnosticul medical, numărul cadastral al bunurilor imobile, numărul de înmatriculare a automobilului, CPAM, CPAS, datele financiare, precum și alte date în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal. Accesul la hotărârile depersonalizate, publicate pe pagina web a instanţelor judecătoreşti, este gratuit și anonim, și nu presupune nicio formă de înregistrare. Persoanele, care se încadrează în condițiile art. 10 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal vor avea acces la hotărârile integrale (nedepersonalizate) prin intermediului unui mecanism de acces automatizat. Până la crearea mecanismului, aceste persoane, vor solicita, prin cerere motivată, de la instanța vizată, copia hotărârii judecătorești. Potrivit proiectului Regulamentului, în decizii vor rămâne drept date publice informațiile privind instanţa sau completul de judecată, grefierul, procurorul, agentul constatator, mediatorul, executorul judecătoresc, notarul şi avocatul. Nu cad sub incidența operațiunii de depersonalizare datele care se referă la persoanele juridice. La solicitarea subiectului de date cu caracter personal parte pe dosar, hotărârile judecătoreşti se publică pe portalul instanței de judecată fără depersonalizarea datelor care-l vizează. Hotărârile publicate vor fi păstrate pe portalul instanțelor de judecată pe un termen de:
  • – cauze penale – 10 ani;
  • – cauze civile – 10 ani;
  • – cauze contravenționale – 3 ani.
După expirarea termenelor, hotărârile vor fi automat readiate de pe portalul instanțelor de judecată. Amintim că, discuțiile în privința funcționării portalului instanțelor judecătorești au început încă la începutul acestui an, când Ministerul Justiției a exclus posibilitatea căutării dosarelor după nume, invocând că se încalcă principiul datelor cu caracter personal. Atunci, societatea civilă, avocații și jurnaliștii s-au arătat indignați de această decizie, inclusiv de faptul că hotărârile instanțelor sunt depersonalizate. Curtea Supremă de Justiție s-a adresat la Curtea Constituțională. Plenul Curţii Supreme de Justiţie a hotărât să ridice o obiecţie de neconstituţionalitate, dat fiind existenţa unui conflict de ordin constituţional între puterea judecătorească şi puterea executivă, reprezentată de Ministerul Justiţiei, prin excluderea căutării după nume a hotărârilor instanțelor. Atunci, CSM a decis să retragă Regulamentul, să-l revizuiască și să-l propună consultărilor publice.