O procuroare, căreia i-a fost respinsă cererea de a fi transferată de la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) la Procuratura Anticorupție, contestă unele prevederi din Legea cu privire la procuratură. Din anul 2013 până în 2016, Nadejda Busuioc a activat în cadrul Procuraturii Anticorupție. Ulterior, aceasta a muncit, pentru o perioadă scurtă de timp, în cadrul Procuraturii Generale. Prin ordinul Procurorului General, la începutul lunii august, a fost transferată în funcția de procuror în cadrul PCCOCS. Acuzatoarea de stat a cerut, însă, să fie transferată în cadrul Procuraturii Anticorupție, ținând cond de faptul că cele două instituții sunt de același nivel. Cererea acesteia a fost respinsă de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) din cauza că nu ar fi realizat toate procedurile ce preced numirea în funcție prin transfer. Procuroarea a contestat în instanță decizia CSP și a depus o cerere la Curtea Constituțională prin care solicită ridicarea excepției de neconstituționalitate a art.22  alin. (4) și art. 54 alin. (1) din Legea cu privire la Procuratură. Prevederile contestate prevăd că ”procurorul în funcție care dorește un transfer sau o promovare poate fi înscris în Registru dacă în ultimii doi ani până la depunerea cererii de înscriere în Registru a fost supus evaluării performanțelor. Procurorul care dorește o numire în funcția de procuror-șef sau de adjunct al procurorului-șef poate fi înscris în Registru dacă în ultimul an până la depunerea cererii de înscriere în Registru a fost supus evaluării performanțelor”. Totodată, în lege se menționează că ”transferul procurorului într-o altă funcție se face prin concurs, în condițiile prevăzute de lege”. Procuroarea consideră că prevederile contestate contravin Constituției. Potrivit ei, în acest mod se încalcă dreptul la libera alegere a muncii și sunt impuse condiții discriminatorii de evaluare a performanțelor și de participare la concurs în cazul solicitării unui transfer pe un post de același nivel. Aceasta mai susține că normele legale criticate instituie o discriminare între persoanele aflate în situații identice. Și asta pentru că legea prevede că evaluarea performanțelor procurorilor se face la un interval de 4 ani, iar în cazul celor care solicită transfer – la 2 ani. Autoarea sesizării susține că, astfel, procurorii sunt împărțiți în două clase și o parte dintre ei sunt evaluați la un interval mai mare, deși toți trebuie să-și îndeplinească sarcinile și obligațiile în același mod. De asemenea, autoarea constată că, în astfel de condiții, noțiunea de transfer și-a pierdut sensul său juridic, pentru că un procuror care cere transferul trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca și unul care cere promovarea.