Proiectul prin care s-a propus ca dreptul de folosință de arendă asupra bunului imobil, pe un termen mai mare de cinci ani, să fie supus înregistrării obligatorii la oficiul cadastral teritorial, nu a trecut de Parlament. Documentul de modificare a Legii cadastrului bunului imobile și a Legii cu privire la arenda în agricultură nu a aculumat numărul necesar de voturi, pentru a fi adoptat în prima lectură. Astfel, termenul de arendă nu va fi extins de la trei la cinci ani. Chiar dacă autorii proiectului susțin că prevederile actuale, de înregistrare la primăria localității a contractelor de arendă a terenurilor agricole pe un termen de până la 3 ani, devaforizează arendașii. Potrivit documentului, s-a propus ca în art. 43 alin. (1) din Legea cadastrului bunurilor imobile, cifra 3 să fie înlocuită cu 5. Asta însemna că dreptul de folosință de arendă asupra bunului imobil pe un termen mai mare de 5 ani ani trebuia să fie supus înregistrării obligatorii la oficiul cadastral teritorial. La cerere titularului, dreptul de arendă ar fi putut fi înregistrat și pe un termen mai mic de 5 ani. La fel, în art. 10 din Legea cu privire la arenda în agricultură s-a propus majorarea termenului contractelor supuse înregistrării obligatorii de la 3 la 5 ani. Astfel, contractul de arendă a terenurilor și a altor bunuri agricole, încheiat pe un termen mai mare de 5 ani, ar fi trebuit să fie înregistrat la oficiul cadastral teritorial. Contractul de arendă a terenurilor și a altor bunuri agricole încheiat pe un termen de până la 5 ani, inclusiv, ar fi trebuit înregistrat la primăria localității în a cărei rază teritorială se află terenurile și alte bunuri agricole. În nota informativă se menționa că prevederea actuală, de înregistrare la primăria localității a contractelor de arendă a terenurilor agricole pe un termen de până la 3 ani este o prevedere care, de multe ori, devaforizează arendașii. Mai exact, terenurile agricole, în majoritatea cazurilor, se transmit către arendași în stare neprelucrată. Asta înseamnă că arendașii trebuie să facă investiții de ameliorare, care durează cel puțin 2-3 ani, și abia dupa asta vor avea posibilitatea să recupereze cheltuielile. Un alt impediment este că reînregistrarea contractelor de arendă la fiecare 3 ani presupune și costuri suplimentare.