Centrul Național de Expertize Judiciare, autoritate administrativă din subordinea Ministerului Justieției, renunță la unele spații, aflate în proprietatea publică a statului. Și asta pentru că nu le-a putut utiliza, întrucât acestea nu corespund condițiilor de amenajare. Centrul Național de Expertize Judiciare are nevoie de spațiu pentru desfășurarea activităților de efectuare a expertizelor, însă încăperile pe care le-a primit nu le-a putut utiliza, deoarece nu au putut amenaja laboratoarele de cercetări. Mai mult, conducerea Centrului a dispus o expertiză pentru stabilirea stării și situației de fapt a acestora, în rezultatul căreia expertul a concluzionat că spațiile respective necesită o reparație capitală și nu este posibilă exploatarea lor. Încăperile vor fi transmise în gestiunea Agenției Proprietății Publice. Anual, Centrul Național de Expertize Juridice achită zeci de mii de lei pentru încălzirea acelor spații, pe timp de iarnă. Astfel, instituția a achitat 25 de mii de lei în 2013, 35 de mii în 2014 și 51 de mii de lei în 2015.