Efectuarea expertizei judiciare va putea fi efectuată și la cererea procurorului. Un proiect de modificare a mai multor acte, printre care și Codul de procedură penală, va fi discutat în ședința Guvernului. Prin urmare, părțile, din inițiativă proprie și pe cont propriu, vor fi în drept să înainteze, instituției publice de expertiză judiciară, cererea în privința efectuării expertizei. Aceasta va fi înaintată prin intermediul organului de urmărire penală, procurorului sau a instanței de judecată, pentru constatarea circumstanțelor care, în opinia lor, vor putea fi utilizate în apărarea intereselor lor. În acest caz, organul de urmărire penală, procurorul sau instanța de judecată vor fi obligați să remită instituției publice de expertiză judiciară materialele necesare efectuării expertizei. Raportul de expertiză, întocmit la cererea părților, va fi prezentat organului de urmărire penală, procurorului sau instanței de judecată. Acesta va fi anexat la materialele cauzei penale și urmează să fie examinat împreună cu alte probe. Expertiza judiciară se va efectua de către expertul judiciar înscris în Registrul de stat al experților judiciari. În cazul în care în Registrul de stat al experților judiciari nu sunt experți de specializarea necesară sau în cazul în care nu poate fi numit un alt expert judiciar din motive de incompatibilitate, în calitate de expert judiciar va putea fi recunoscută ad-hoc o persoană competentă pentru efectuarea expertizei judiciare. În același timp, se propune abrogarea alin. (2) din art. 143 al Codului de procedură penală. Prin urmare, experiza nu va mai fi obligatorie pentru constatarea gradului de gravitate și a caracterului vătămărilor integrității corporale. În cazul existenței temeiurilor, expertiza judiciară se va dispune de către organul de urmărire penală sau procuror, prin ordonanță, precum și de către instanța de judecată, prin încheiere. În ordonanță sau în încheiere se va indică:
  • cine a inițiat numirea expertizei judiciare;
  • temeiurile pentru care se dispune expertiza judiciară;
  • obiectele, documentele și alte materiale prezentate expertului cu mențiunea când și în ce împrejurări au fost descoperite și ridicate;
  • întrebările formulate expertului;
  • denumirea instituției de expertiză judiciară;
  • numele și prenumele expertului căruia i se pune în sarcină efectuarea expertizei judiciare.
În același timp, în cazul în care expertizele efectuate anterior vor prezenta concluzii divergente, atunci se va dispune expertiza judiciară în comisie. La finalul cercetărilor, în cadrul expertizei judiciare în comisie, se va întocmi un singur raport de expertiză judiciară, care va fi semnat de toți experții. În situația în care nu va exista o concluzie comună, unanim acceptată, în raportul de expertiză judiciară se va prezenta concluzia acceptată de majoritatea experților participanți ori se va declara imposibilitatea prezentării unor concluzii comune.