Se caută un nou director pentru Centrul Național Anticorupție (CNA). Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului a aprobat regulamentul de desfășurare a concursului, pentru a selecta un candidat la funcția de director, care va fi propus Parlamentului spre aprobare. Mandatul actualului director, Viorel Chetraru, expiră în data de 25 octombrie. Membrii Comisiei juridice, numiri și imunități au decis că începând de mâine, 19 octombrie, să demareze concursul. Dosarele potențialilor candidați vor putea fi prezentate timp de 30 de zile lucrătoare de la anunțarea concursului. Potrivit Legii cu privire la CNA, directorul este numit în funcție de Parlament, cu votul majorității deputaților aleși. Mandatul acestuia este de cinci ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat. Candidatul la funcţia de director trebuie să întrunească următoarele cerinţe:
  • deţine cetăţenia Republicii Moldova şi este domiciliat pe teritoriul ei;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are studii superioare juridice;
  • are o vechime în muncă în domeniul juridic de cel puţin 10 ani;
  • se bucură de o reputaţie ireproşabilă;
  • nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nu este şi nu a fost angajat în cadrul organelor permanente ale vreunui partid politic;
  • nu are antecedente penale;
  • cunoaşte limba română;
  • este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea atribuţiilor.
Directorul este inamovibil pe perioada exercitării mandatului. În câteva zile, CNA ar putea rămâne fără conducere. Asta în condițiile în care mandatul directorului expiră, iar vicedirectorul instituției, Cristina Țărnă, și-a prezentat demisia.