Serviciul Vamal va activa în baza unei legi noi. Parlamentul a examinat și aprobat, în prima lectură, proiectul legii cu privire la Serviciul Vamal. Documentul stabilește o nouă viziune la capitolul organizarea și funcționarea Serviciului Vamal, statutul special al colaboratorilor vamali, precum și serviciul colaboratorului vamal. Potrivit documentului, Serviciul Vamal va face parte din sistemul instuțiilor care asigură securitatea statului. Acest lucru presupune exigențe deosebite pentru colaboratorii vamali și, concomitent, fundamenează necesitatea instituirii unor reglementări speciale, diferite de cele ale Codului muncii, în materia raporturilor de muncă. Potrivit documentului, angajații Serviciului Vamal vor beneficia de pensie conform Legii asigurării cu pensii a miliarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne. La încetarea serviciului în legătură cu demisia, transferul în altă autoritate publică, alegerea într-o funcție electivă, imposibilitatea îndeplinirii atribuțiilor sau în legătură cu pensionarea, angajații vămii vor primi o indemnizație unică pentru vechime în muncă, după cum urmează:
  • 3 salarii medii lunare -  pentru vechime de peste 5 ani;
  • 5 salarii medii lunare - pentru vechime de peste 10 ani;
  • 10 salarii medii lunare -  pentru vechime de peste 15 ani;
  • 15 salarii medii lunare -  pentru vechime de peste 20 de ani.
În același timp, documentul mai stabilește expres funcțiile de bază ale Serviciului Vamal. Acestea constau în implementarea politicii vamale, facilitatea comerțului, asigurarea respectării reglementărilor vamale la trecerea mărfurilor, mijloacelor de transport și persoanelor peste frontiera vamală. La fel, printre funcțiile de bază, se mai numără perceperea drepturilor de import și a drepturilor de export, efectuarea vămuirii, controlul și supravegherea vamală Sub aspect structural, Serviciul Vamal este o autoritate administrativă din subordinea Ministerului Finanțelor, care include aparatul central, birourile vamale și posturile vamale. Conducerea Serviciului Vamal este asigurată de un director, numit de ministrul Finanțelor, fiind asistat de unul sau mai mulți adjuncți, numărul cărora se stabilește de Guvern. Funcțiile din Serviciul Vamal și gradele speciale corespunzătoare se grupează astfel:
  • efectivul de comandă mediu: locotenent al Serviciului Vamal, locotenent-major al Serviciului Vamal, căpitan al Serviciului Vamal;
  • efectivul de comandă superior: maior al Serviciului Vamal, locotenent-colonel al Serviciului Vamal, colonel al Serviciului Vamal;
  • efectivul de comandă suprem: general-maior al Serviciului Vamal, general-locotenent al Serviciului Vamal, general-colonel al Serviciului Vamal.
Gradele speciale de până la cel de colonel al serviciului vamal inclusiv, se conferă de către directorul Serviciului Vamal, iar gradele speciale de la gradul de general-maior al Serviciului Vamal în sus, se conferă de către președintele Republicii Moldova, la propunerea ministrului Finanțelor