Adunarea Generală Extraordinară a Judecătorilor a ales, astăzi, membrii permanenți și supleanți în Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pentru un mandat de patru ani. Astfel, în urma votului exprimat de magistrații prezenți la ședință, în funcția de membru permanent al CSM au fost aleși: Din partea Curții Supreme de Justiție:  Petru Moraru -  312 de voturi; Victor Micu. - 354 de voturi. Din partea curților de apel:  Nina Cernat  - 348 de voturi; Alexandru Gheorghieș - 343 de voturi. Din partea judecătoriilor:  Antolie Galben - 243 de voturi; Dorel Musteață - 263 de voturi. În același timp, au fost aleși și membrii supleanți în CSM. Este vorba de Luiza Gafton, care a acumulat 298 de voturi și Anatolie Pahopol, care a fost ales cu 256 de voturi. La ședința de astăzi au participat 372 de magistrați, din cei 446, care activează în țara noastră. Amintim că, anul acesta și la începutul anului viitor expiră mandatul la șase membri CSM, și anume:
  • Anatolie Țurcan, Dumitru Visternicean, Nina Cernat –  în 29 noiembrie 2017;
  • Victor Micu – în 18 ianuarie 2018;
  • Vera Toma – în 15 martie 2018;
  • Dorel Musteață –  în 6 octombrie 2018.
În componenţa Consiliului Superior al Magistraturii fac parte judecători, membrii de drept – preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, ministrul Justiţiei şi Procurorul General, precum și profesori titulari, care sunt aleși de către Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.