Un distribuitor de medicamente a reușit să scape de o amendă în valoare de peste 1,4 milioane de lei, care a fost aplicată de Consiliul Concurenței, pentru abuz de poziție dominantă. Esculap-Farm SRL s-a adresat în instanţa de judecată, solicitând anularea deciziei Plenului Consiliului Concurenței prin care i-a fost aplicată o amendă pentru presupusa încălcare a art. 11 alin. (2) lit. f) din Legea concurenței. În motivarea acţiunii, compania a indicat că Plenul Consiliului Concurenței a constatat încălcarea prin refuzul neîntemeiat de a livra medicamentele Thiopental, Dobutamine și Vicasol, conform comenzilor IMSP Institutul de Cardiologie. Firma consideră decizia contestată nelegitimă şi neîntemeiată, din mai multe considerent. Potrivit art. 4 al Legii concurenței noțiunea de ”poziție dominantă pe piață” reprezintă puterea economică de care beneficiază o întreprindere ce îi permite să împiedice menținerea unei concurențe efective pe o piață relevantă, acordându-i posibilitatea de a se comporta, în mare măsură, în mod independent faţă de concurenți, de clienții săi şi, în ultimă instanță, faţă de consumatori. Astfel, compania a indicat că încălcarea termenilor de livrare a medicamentelor, pe care se motivează decizia adoptată de Consiliul Concurenței, nu se încadrează în noțiunea dată, deoarece aprovizionarea cu medicamente a IMSP are loc în baza contractului de achiziții publice, care a fost încheiat în urma licitaţiei publice privind achiziționarea medicamentelor, conform necesităților IMSP pentru anul 2015. La fel, s-a invocat că în cazul întreprinderii Esculap-Farm se încriminează ”refuzul neîntemeiat de a face livrări integral şi în termen a medicamentelor nominalizate către IMSP Institutul de Cardiologie”. Astfel, compania consideră că această încriminare nu are suport juridic, deoarece încălcarea termenelor de livrare nu reprezintă refuzul de a livra medicamentele către beneficiar. Reclamanta mai susține că decizia Consiliului Concurenței nu conține probe concludente privind refuzul întreprinderii de a livra bunurile contractante, dar din contra se menționează că medicamentele Thiopental, Vicasol au fost livrate, conform facturii fiscale. La probarea încălcării, Consiliul Concurenței nu a ținut cont de faptul că în baza licitaţiei Esculap-Farm a mai încheiat contracte de achiziționare a medicamentelor IMSP după cum urmează: IMSP Spitalul Clinic Republican, IMSP Spitalul Raional Ştefan-Vodă,  IMSP Spitalul Raional Hânceşti, IMSP Spitalul Raional Cimişlia, IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma Ciorbă”, IMSP Institutul de Medicină de Urgenţă ect. La fel, în perioada de referință, întreprinderea reclamantă a livrat fără întrerupere aceste medicamente conform necesităților. La fel, s-a invocat că încălcarea termenilor de livrare a bunurilor contractate, precum şi nelivrarea lor fac obiectul legislației civile, care sunt reglementate de clauzele contractului de achiziții şi nicidecum nu fac obiectul Legii concurenței. Și asta pentru că livrarea cu întârziere sau imposibilitatea livrării nu a împiedicat menținerea unei concurențe efective pe o piață relevantă şi nici nu putea influența asupra concurenței pe piață. Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău s-a anulat decizia Plenului Consiliului Concurenței, prin care s-a constatat încălcarea. Nefiind de acord cu hotărârea menționată, reprezentantul Consiliului Concurenței a declarat recurs, solicitând casarea hotărârii Curţii de Apel Chişinău, cu pronunțarea unei noi hotărâri, prin care să fie respinsă integral acțiunea Esculap-Farm SRL. Curtea Supremă de Justiție a respins, însă, recursul declarat și a menținut hotărârea Curții de Apel.