Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, în perioada desfăşurării iarmaroacelor, expoziţiilor, festivalurilor şi altor evenimente organizate în parcuri, pe străzi, precum şi în alte locuri publice se permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea maşinilor de casa şi control (MCC). Acest lucru este valabil doar în cazul evenimentelor autorizate de autorităţile publice locale şi/sau centrale cu informarea SFS. Potrivit Legii cu privire la comerţul interior prin dispoziţia primarului, autoritatea administraţiei publice locale are dreptul să stabilească cerinţe privind desfăşurarea activităţilor de comerţ în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale turistice, sportive şi ale altor evenimente similare, inclusiv să permită desfăşurarea acestora fără depunerea notificării. Astfel, pentru încadrarea în norma legală, autoritatea publică locală/centrală trebuie să emită dispoziţia, să nominalizeze agenţii economici participanţi şi să informeze SFS. Concomitent, agenţii economici participanţi trebuie să anunțe în scris subdiviziunile SFS în a căror raze teritoriale îşi au sediul stabilit în documentele de constituire, despre desfăşurarea activităților. SFS precizează însă, că agentul economic participant are obligaţia să elibereze cumpărătorilor bonuri de plată, în cazurile în care aceştia le solicită. La finele zilei de gestiune, trebuie să întocmească pe vânzările efectuate un bon de plată totalizator. Acesta nu va conține vânzările pentru care au fost eliberate bonuri de plată în particular. Totodată, SFS avertizează agenții economici să modifice, până la 20 noiembrie, ora la maşinile de casă şi control cu memorie fiscală conform orei de iarnă, în caz contrar acestea se vor considera defectate. Potrivit Codului contravenţional, exploatarea maşinilor de casă şi control defectate, nesigilate/neînregistrate de/la Serviciul Fiscal de Stat sau în lipsa contractului valid de asistenţă tehnică cu prestatorul autorizat se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale (de la 900 la 1.500 de lei), aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.