Astăzi are loc Adunarea Generală a Procurorilor. Acuzatorii de stat urmează să aleagă noii membri ai Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Pentru cele 5 posturi vacante candidează 8 persoane. Acestea sunt:
  • Inga Furtună – procuror în Secţia combatere tortură în cadrul Direcţiei urmărire penală şi criminalistică a Procuraturii Generale;
  • Adrian Bordianu – procuror – şef al procuraturii raionului Criuleni;
  • Sergiu Creţu – procuror – şef al procuraturii raionului Rîşcani;
  • Ina Fencovshi – adjunct al procurorului-şef al procuraturii raionului Briceni;
  • Angela Motuzoc – adjunct-interimar al procurorului-şef al Procuraturii municipiului Chişinău, oficiul principal;
  • Andrei Roşca – procuror-şef al procuraturii raionului Rezina;
  • Constantin Şuşu –  procuror în procuratura raionului Sîngerei;
  • Eduard Varzar – adjunct al procurorului-şef al Procuraturii Anticorupţie.
Conform Legii cu privire la Procuratură, cinci membri ai CSP sunt aleși în funcție de către Adunarea Generală a Procurorilor din rândul procurorilor, prin vot secret, direct și liber exprimat, după cum urmează:
  • un membru din rândul procurorilor Procuraturii Generale;
  • patru membri din rândul procurorilor de la procuraturile teritoriale și de la cele specializate.
Pentru organizarea procedurii de alegere a procurorilor în Consiliul Superior al Procurorilor și în colegiile sale, Adunarea Generală a Procurorilor desemnează, cu majoritate de voturi, comisii speciale, a căror componență și activitate se stabilesc prin regulamentul Adunării Generale a Procurorilor. Sunt considerați aleși în calitate de membri ai Consiliului Superior al Procurorilor procurorii care au acumulat cel mai mare număr de voturi la Adunarea Generală a Procurorilor. Următorii procurori de pe lista candidaților care au acumulat cel mai mare număr de voturi suplinesc funcțiile vacante în ordine descrescătoare după numărul de voturi acumulat. Candidații la funcția de membru al CSP trebuie să se bucure de o reputație ireproșabilă și să fie o autoritate recunoscută în domeniile lor de activitate. Nu pot fi membri ai CSP procurorii care au sancțiuni disciplinare nestinse și persoanele care au fost declarate vinovate de comiterea unei infracțiuni. Acuzatorii de stat, aleși în calitate de membri ai Consiliului Superior al Procurorilor, se detașează din funcție pe durata exercitării mandatului. Adunarea Generală a Procurorilor este deliberativă dacă la ea participă majoritatea simplă a procurorilor în exercițiu. Același cvorum este necesar și pentru desfășurarea ședințelor extraordinare ale Adunării Generale a Procurorilor. Amintim că, în data de 19 decembrie expiră mandatele a 6 din cei 12 membri ai CSP, inclusiv al preşedintelului acestui organ de autoadministrare, Mircea Roşioru.