Expertiza dactiloscopică se va efectua în termen de la 24 de ore până la 60 de ore, iar expertul judiciar va efectuat între trei și șapte expertize de acest fel, în funcție de complexitatea acesteia. Prevederile se conțin în proiectul ordinului comun al Ministrului Justiţiei și Centrului Național de Expertize Judiciare cu privire la aprobarea Normelor medii lunare de efectuare a expertizelor judiciare și a constatărilor tehnico-științifice de către experții judiciari ai Centrului Național de Expertize Judiciare, propus pentru consultări publice. Prin urmare, se propune aprobarea normelor medii lunare de efectuare a expertizelor judiciare și a constatărilor tehnico-științifice de către experții judiciari ai Centrului Național de Expertize Judiciare. Astfel, expertiza traseologică, care se referă la examinarea urmelor-forme create de om și animale, cu diferite obiecte, precum și a urmelor materiale se va efectua într-un termen de la 30 la 180 de ore. În acest caz, norma lunară de efectuare a unei expertize de acest gen, a unui expert, va fi de până la cinci expertize, în funcție de complexitate. La fel, se propune ca expertiza armelor albe să aibă loc în termen de la 24 la 180 de ore, iar cea grafoscopică, examinarea scrisului de mână și a semnătuirii, de la 26 la 180 de ore. În aceste cazuri, experții vor efectua până la șapte expertize lunar. Cea mai simplă expertiză balistică se va face în 30 de ore, pe când cea mai complexă va dura 180 de ore. În ceea ce privește examinarea drogurilor și a susbstanțelor psihotrope, expertiza va fi efectuată în termen de la 24 la 90 de ore, cu un volum de muncă pentru experți de până la șapte examinări lunar. Referitor la expertiza economico-financiară, aceasta se va realiza în termen de la 60 la 360 de ore, cu un volum de muncă de maxim trei expertize lunar. Normele au fost elaborate luând în calcul numărul mediu de ore lucrătoare pe lună cu durata săptămânală normală a timpului de muncă de 40 de ore, raportat la timpul efectuării unei expertize/constatări, în funcție de complexitatea acesteia.