Plenul Consiliului Concurenței a autorizat și a declarat compatibilă cu mediul concurențial concentrarea economică dintre ”Ground Avia Partner” SRL și ”Aeroport Catering” SA. Concentrarea economică s-a realizat prin preluarea controlului de către ”Ground Avia Partner” SRL asupra ”Aeroport Catering” SA, cu încălcarea normelor legale care prevăd necesitatea notificării concentrărilor economice. Astfel, pentru că operațiunea de concentrare economică a fost realizată fără a fi notificată, Consiliul Concurenței a amendat compania cu 6.500 de lei. După achiziționare, ”Aeroport Catering” a devenit societate cu răspundere limitată, iar genul principal de activitate al întreprinderii este activități de alimentare (catering) pentru evenimente, banchete, cine oficiale și pentru alimentarea la bordul avioanelor și navelor spațiale. Operațiunea de preluare a controlului de către ”Ground Avia Partener” SRL asupra ”Aeroport Catering” SA constituie o concentrarea economică în sensul art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței. Conform acestuia, ”o operaţiune de concentrare economică are loc în cazul în care modificarea de durată a controlului rezultă în urma preluării, de către una sau mai multe persoane care controlează deja cel puţin o întreprindere ori de către una sau mai multe întreprinderi, fie prin  achiziţionarea de valori mobiliare (părţi sociale) sau de active, fie prin contract ori prin alte mijloace, a controlului direct sau indirect asupra uneia ori mai multor întreprinderi sau părţi ale acestora, inclusiv prin crearea unei societăţi în comun care îndeplineşte în mod durabil toate funcţiile unei entităţi economice autonome”. Compania de stat ”Aeroport Catering” a fost vândută în anul 2016. Statul a încasat 5 milioane de lei. Atunci, presa a scris că prețul la care a fost procurată întreprinderea reprezintă doar a șasea parte din veniturile din vânzări ale întreprinderii. În 2014, veniturile au reprezentat 29,2 de milioane de lei.