Regulamentele aprobate de către Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și anunțurile prinvind lansarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de judecător ar putea fi publicate doar pe site-ul CSM. Președintele Curții Supreme de Justiție (CSJ), Mihai Poalelungi, a înaintat un demers în acest sens, iar Plenul CSM a propus Ministerului Justiției să modifice Legea cu privire la CSM, astfel încât acestea să nu mai fie publicate în Monitorul Oficial. În prezent, regulamentele aprobate de CSM și anunțurile privind lansarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de judecător se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Plenul CSM a invocat faptul că art. 56 alin. (4) și (5) din Legea cu privire la actele normative prevede că actele se publică, în condițiile legii, în Registrul de stat al actelor juridice și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Actele normative pot fi aduse la cunoștința publicului și prin publicare pe paginile web oficiale ale autorităților publice sau afișare în alte locuri autorizate. Reieșind din prevederile citate din proiectul legii cu privire la actele normative, obligativitatea publicării actelor normative în Monitorul Oficial, persistă, și respectiv problema referitoare la publicarea regulamentelor aprobate de CSM și anunțurile privind lansarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de judecător – rămâne fără soluție. Astfel, Plenul CSM propune sesizarea Ministerului Justiției privind operarea modificării în art. 81 alin. (6) al Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, care se refereră la transparența activității CSM, după cum urmează: din varianta actuală, prevederea ”Regulamentele aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii și anunțurile privind lansarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de judecător se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, de a fi expusă în varianta nouă: ”Regulamentele aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii și anunțurile privind lansarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor de judecător se publică pe pagina oficială web a Consiliului Superior al Magistraturii.” Propunerea respectivă constituie un mecanism de simplificare și debirocratizare a procedurilor privind aducerea la cunoștința publicului a actelor normative adoptate de Plenul CSM. Modificarea propusă constituie, totodată, și un mecanism de reducere a costurilor privind publicarea actelor normative ale Consiliului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.