Un membru al Colegiului de disciplină și etică, de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), și-a dat demisia. Potrivit unei hotărâri a CSP, Valentin Baidaus a depus cerere de demisie. CSP a decis ca locul acestuia să fie ocupat de Ștefan Șaptefraț, procuror-șef al Procuraturii municipiului Chișinău. La adunarea generală a Procurorilor, din luna mai, acesta a fost ales primul membru supleant. Din Colegiu mai fac parte:
  • Marcel Cimbir;
  • Vladislav Guțan;
  • Victor Comeran;
  • Nicolae Chitoroagă.
Conform Legii cu privire la Procuratură, Colegiul de disciplină şi etică are următoarele atribuții:
  • examinează cauzele disciplinare inițiate împotriva procurorilor, primite de la Inspecția procurorilor, și aplică, după caz, sancțiuni disciplinare;
  • adoptă recomandări privind prevenirea abaterilor disciplinare în cadrul Procuraturii și respectarea eticii procurorilor.
Legea mai prevede că fiecare colegiu din subordinea Consiliului Superior al Procurorilor este constituit din 7 membri, după cum urmează:
  • 5 sunt aleși de Adunarea Generală a Procurorilor din rândul procurorilor;
  • 2 sunt aleși de către CSP, prin concurs public, din rândul reprezentanților societății civile.
Sunt considerați aleși membri ai colegiului primii 5 procurori care au acumulat cel mai mare număr de voturi la Adunarea Generală a Procurorilor. Următorii procurori de pe lista candidaților, care au acumulat cel mai mare număr de voturi, suplinesc funcțiile vacante în ordinea descrescătoare a numărului de voturi acumulat. Deţinerea concomitentă a mandatului de membru al CSP şi a celui de membru al unui colegiu, sau a mandatului de membru în mai multe colegii, este interzisă. Membrii colegiului sunt aleși pe o perioadă de 4 ani. Membrii colegiului, reprezentanți ai societății civile, primesc o indemnizație lunară în mărime de 50% din salariul mediu al membrilor CSP aleși din rândul procurorilor. Membrilor colegiului aleși din rândul procurorilor li se reduce volumul de lucru pe perioada mandatului.