Deputații au votat astăzi, în lectura a doua, un proiect de modificare a Legii cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. Mai exact, antreprenorii vor obține licența de activitate în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii și nu 15 zile, cum prevede actuala lege. Același termen este prevăzut și pentru prelungirea licenței de activitate. De asemenea, agenţii economici care au fost sancţionaţi pentru obținerea veniturilor ilicite din exagerarea costului producţiei, preţului de vânzare al mărfii, al bunurilor, rentabilităţii, adaosului comercial, volumului de lucrări efectuate în construcţii şi tarifelor la serviciile prestate, nu vor mai putea achita amenda în jumătate. Și asta pentru că a fost abrogată prevederea care oferă posibilitatea achitării doar a 50 la sută din suma amenzii aplicată, dacă este plătită în termen de trei zile lucrătoare. Același proiect de lege prevede modificări și la Codul contravențional. Astfel, neachitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii nu vor mai fi pedepsite. Din articolul 57 din Cod, care prevede amenzi pentru încălcarea termenelor de plată a salariilor, pensiilor, burselor, indemnizațiilor și de efectuare a altor plăți cu caracter permanent, au fost excluse sintagmele ”achitarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală”. În prezent, Codul contravențional prevede că încălcarea intenționată cu mai mult de două luni a termenului stabilit pentru plată se sancționează cu amenzi de la 1.500 de lei până la 9.000 de lei, atât pentru persoanele fizicie, cât și pentru persoanele juridice. La fel, au fost aborgate câteva prevederi ale articolului 266 din Codul contravențional, care se referă la încălcarea legislației și regulilor din domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală. Mai exact, a fost anulată prevederea precum că neplata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termenul stabilit, se sancționează cu amendă de până la 1.650 de lei.