Melcafe SRL, care deține berăriile Draft, a fost învinuită de promovarea publicității sexiste. În privința agentului economic a fost întocmit un proces-verbal, de către reprezentanții Consiliului Concurenței, pentru comiterea abaterii prevăzute de art. 364 alin. (6) din Codul contravențional. Prevederile Codului contravențional se referă la prezentarea, producerea ori difuzarea publicităţii neoneste, neautentice, amorale, sexiste sau a oricărei alte publicităţi ce contravine legii de către agenţii de publicitate. Pentru această încălcare este prevăzută o amendă de la 900 la 4.500 de lei pentru persoanele fizice, amendă de la 6.000 la 12.00 pentru persoanele cu funcție de răspundere și amendă de la 12.000 la 15.000 de lei pentru persoanele juridice. Mai exact, agentul economic a distribuit pe Facebook un spot publicitar în care era prezentat un bărbat cu o halbă de bere în mâna, aşezat pe scaun la o masă cu bucate, iar șase femei stăteau în jurul său, în picoare, având mișcări senzuale. ”Această publicitate cataloghează femeia drept obiect sexual, folosit pentru odihnă, distracţii şi pentru a satisface bărbatul. Totodată femeile sunt redate într-o situaţie umilitoare şi degradantă. Respectiv, publicitatea este sexistă”, se menționează în procesul-verbal al auorității de concurență. În instanță a fost examinată contravenția în privința agentului economic, iar prin decizia Judecătoriei Chișinău a fost anulat procesul-verbal și a fost încetat procesul contravenționat. Nefiind de acord cu hotărârea instanței, reprezentantul Consiliului Concurenței a declarat recurs împotriva acesteia, solicitând casarea hotărârii instanței de fond cu remiterea cauzei spre rejudecare în instanța de fond, într-un alt complet de judecată. Curtea de Apel Chișinău a decis să remită cauza spre reexaminare în intanța de fond, menționând că, deși instanța a dat o apreciere critică probelor prezentate de agentul constatator, nu sunt clare motivele de respingere a acestora.