Valoarea mărfurilor importate de moldoveni, fără achitarea taxei vamale, rămâne la fel în 2018 - 300 de euro. Asta chiar dacă, anterior, se propunea ca aceasta să fie majorată până la 800 de euro. Politica bugetar-fiscală pentru 2018 prevede că scutirea se va aplica pentru mărfurile de uz sau consum personal, importate de către persoanele fizice, a căror valoare sau cantitate nu depășeste limita stabilită de legislație. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depășește limita neimpozabilă de 300 de euro, pentru mărfurile introduse de călători care folosesc transportul terestru, sau 430 de euro, pentru mărfurile introduse de călători care folosesc transportul aerian sau maritim, taxa vamală se va calcula pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează valoarea impozabilă a acesteia. Amintim că, la sfârșitul lunii mai a anului trecut, Guvernul a aprobat un proiect de modificare a Codul fiscal, prin care pragul financiar de scutire de drepturi de import a bunurilor introduse în țară a fost majorat până la 800 de euro. Proiectul nu a fost examinat și de Parlament, iar în documentul de politică fiscală și vamală a fost stabilit pragul de 300 de euro, și pentru 2018.