Președintele Curții Constituționale Tudor Panţîru a demisionat din funcția de președinte și judecător al instanței. Acesta a deținut funcția de președinte începând cu luna mai a anului trecut și a fost ales după ce a expirat mandatul fostului președinte, Alexandru Tănase. Într-un comunicat al CCM se spune că Tudor Panțîru și-a dat demisia din motive personale. Astfel, începând cu data de 1 februarie 2018, până la alegerea noului președinte al Curții, în temeiul articolului 7 alin. (5) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, funcția de președinte va fi exercitată de către Aurel Băieșu, judecător al Curții Constituționale. Tudor Panţîru a fost ales judecător la Curtea Constituțională în anul 2013, pentru un mandat de 6 ani. El a fost desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit Legii cu privire la Curtea Constituțională, președintele are următoarele atribuţii:
  • convoacă Curtea Constituţională şi prezidează şedinţele acesteia;
  • coordonează activitatea Curţii Constituţionale şi repartizează cauzele spre soluţionare;
  • reprezintă Curtea Constituţională în faţa autorităţilor publice din ţară şi străinătate;
  • constată cazurile de încetare a mandatului judecătorului şi sesizează autoritatea publică ce l-a numit ca să numească un judecător pentru postul devenit vacant;
  • exercită conducerea generală a Secretariatului Curţii Constituţionale, angajează şi eliberează din funcţie lucrătorii Secretariatului, în condiţiile acordului de muncă;
  • depune spre aprobare la Curtea Constituţională regulamentul Secretariatului Curţii, organigrama, statul lui de funcţii, regulamentul Consiliului ştiinţific-consultativ de pe lângă Curtea Constituţională, aprobă regulamentul compartimentelor Secretariatului;
  • îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de Legea cu privire la Curtea Constituţională şi de Codul Jurisdicţiei Constituţionale, de alte acte legislative.
Preşedintele Curţii Constituţionale este ordonatorul mijloacelor financiare ale Curţii, în limita bugetului aprobat. În procesul repartizării cauzei spre soluţionare, Preşedintele Curţii dispune transmiterea sesizării pentru examinare preliminară în termenul stabilit:
  • unui sau mai multor judecători ai Curţii; sau
  • unei subunităţi a Secretariatului ori unui judecător-asistent.
Curtea Constituţională este compusă din 6 judecători, numiţi pentru un mandat de 6 ani. Aceștia pot deţine această funcţie pe durata a două mandate. Doi judecători sunt numiţi de Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al Magistratului. Tudor Panţîru este absolvent al Facultății de Drept la Universitatea de Stat din Moldova. Anterior, a exercitat funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, președinte al Comisiei juridice în Parlament, ambasador și reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lângă ONU. La fel, el a fost președinte al Tribunalului Comercial ONU, judecător internațional la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și la Curtea Constituțională din Bosnia și Herțegovina din 2002, precum și alte funcții de rang înalt.