Academicienii care vor dori să ajungă experți judiciari vor trebui să susțină examene. Se simplifică, în schimb, procedura pentru obţinerea calității de expert judiciar cu specializarea în domeniul arhitecturii, urbanismului şi construcţiilor. Prevederile sunt stipulate într-un proiect de lege, prezentat pentru consultări publice. Astfel, persoanele care deţin un titlu ştiinţific de doctor, doctor habilitat sau de academician, într-o anumită specialitate, nu vor mai fi scutite de efectuarea stagiului profesional şi de examenul de calificare, dacă vor dori să ajungă experți judiciari. Autorii proiectului de lege susțin că un doctor în ştiinţe este specialist în teoria ştiinţei respective, nu şi ca un bun practician. Potrivit acestora, deţinerea unei diplome de studii superioare ciclul trei într-o specialitate, nu poate conferi dreptul persoanei de a pretinde, fără efectuarea unui stagiu pentru asimilarea lucrului practic în laboratoarele de cercetare şi susţinerea unui examen pentru verificarea şi constatarea pregătirii suficiente, în specialitatea de expertiză solicitată. Admiterea în calitate de experţi judiciari a unor persoane ce nu au efectuat stagiul în mod corespunzător poate duce la furnizarea unor probe neveridice instanţelor de judecată. O altă modificare ține de obţinerea calităţii de expert judiciar în domeniul construcţiilor. Autorii proiectului propun excluderea prevederilor potrivit cărorar pentru a obţine calitatea de expert judiciar cu specializarea în domeniul arhitecturii, urbanismului şi construcţiilor, persoana trebuie să deţină calitatea de expert tehnic în construcţii, obţinută conform Legii privind calitatea în construcţii şi Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii. Totodată, pentru a obţine calitatea de expert judiciar cu specializarea în evaluarea şi partajarea bunurilor imobile, persoana trebuie să deţină următoarele certificate:
  • pentru specializarea evaluarea bunurilor imobile – certificatul de calificare a evaluatorilor bunurilor imobile;
  • pentru specializarea partajarea bunurilor imobile – certificatul de inginer cadastral.
Conform argumentelor invocate de autori, în prezent, instituţiile de expertiză nu reuşesc să atragă candidaţi la funcţiile de expert în domeniul construcţiilor, deoarece candidaţii, odată ce obţin calitatea de evaluator sau inginer cadastral după un stagiu, nu sunt interesaţi să realizeze suplimentar un stagiu de 1 an pentru obţinerea altei calităţi – de expert judiciar. Astfel, Centrul Naţional de Expertize Judiciare se confruntă, în prezent, cu o lipsă acută a cadrelor în domeniul expertizelor în construcţii. Autorii precizează că cererea faţă de acest gen de expertiză este una mare, beneficiarii fiind: instituţii publice (organe de urmărire penală şi instanţe de judecată), avocaţi, precum şi persoane fizice interesate, iar dispariţia acestui gen de expertiză va duce iminent la lipsirea beneficiarilor de dreptul de a obţine probe.