Șoferii moldoveni vor putea obține permise de conducere de tip internațional. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi modelul actului. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, permisul internațional va fi eliberat în baza permisului de conducere naţional al Republicii Moldova. Permisul de conducere internaţional se va elibera pe un termen de până la trei ani, cu condiţia că acest termen să nu-l depăşească pe cel de valabilitate a permisului de conducere naţional deţinut de către solicitant. La anularea permisului de conducere naţional, în baza căruia persoana a fost documentată cu permis de conducere internaţional, ultimul îşi pierde valabilitatea şi urmează a fi anulat, iar la solicitarea persoanei în cauză poate fi eliberat un alt permis de conducere naţional şi respectiv alt permis de conducere internaţional. Permisul de conducere internaţional este valabil la conducerea vehiculelor în trafic internaţional şi numai în prezenţa permisului de conducere naţional al Republicii Moldova, deţinut. Paginile interioare ale permisului vor conține informații în limbile română, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă, portugheză şi franceză.permis1 permis 2 permis 3