Creditele ipotecare acordate în cadrul Programului de stat ”Prima casă” ar putea fi acordate în maxim o lună. Anunțul a fost făcut de către ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, după ce în ședința de Guvern a fost aprobat Regulamentul de implementare a programului. Astfel, la program pot să apeleze persoanele care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
  • să aibă vârsta de până la 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar;
  • să fie cetăţean al Republicii Moldova angajat în Republica Moldova şi să dispună de venituri din surse oficiale;
  • mărimea ratei lunare pentru achitarea creditului ipotecar, plus dobânda și comisionul de garantare, nu va depăşi 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia, precum și ale rudelor de gradul I;
  • să nu deţină în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia nicio locuinţă în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe;
  • soțul/soția beneficiarului să nu dețină în proprietate exclusivă nicio locuinţă în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe;
  • să nu fi procurat anterior o locuinţă prin intermediul Programului;
  • să contribuie cu cel puțin 10% din prețul de procurare a locuinței.
Solicitările de acordare a creditului pentru procurarea locuinței vor fi depuse direct la bancile comerciale din țară. Ulterior, acestea va expedia setul de documente către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Dacă banca va accepta acordarea creditului şi solicitantul va întruni toate condiţiile pentru a deveni beneficiar al Programului, ODIMM va emite o decizie de garantare a creditului. Programul ”Prima casă” va funcționa după principiul primul venit, primul servit. Adică solicitările de garantare a creditelor, ce corespund criteriilor de eligibilitate, vor fi acceptate în ordinea recepționării acestora. Regulamentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.