Codul de procedură civilă spune că judecătorul, după ce constată că pricina este pregătită suficient pentru dezbateri judiciare, pronunţă o încheiere prin care stabileşte termenul de judecare în şedinţă de judecată, notificând părţilor şi altor participanţi la proces locul, data şi ora şedinţei. Noile modificări efectuate la Cod au adus o noutate, astfel încât, în funcție de complexitatea cauzei, instanța va stabili ședința de judecată în mai multe zile consecutive, comunicând participanților la proces acest lucru. Modificarea a fost introdusă la în art. 190 alin. (1). În același timp, examinarea în fond a cauzei civile se va face într-o singură ședință de judecată continuă, care poate fi întreruptă doar în temeiurile prevăzute Cod. În cazul în care legea nu prevede altfel, judecarea cauzelor civile are loc în şedinţă de judecată, cu înştiinţarea obligatorie a participanţilor la proces despre locul, data/datele şi ora/orele şedinţei. În prezent, Codul de procedură civilă nu prevede în câte ședințe poate fi examinată în fond cauza civilă. Modificări au fost efectuate și în cazul atribuților președintelui ședinței de judecată. Acesta va trebui să asigure publicarea tuturor actelor procedurale pe pagina electronică a instanței de judecată la compartimentul cauzei respective în termen de trei zile calendaristice de la emiterea actului procedural respectiv.