Băncile din Republica Moldova vor trebui să respecte reguli noi la prezentarea rapoartelor. Banca Națională a Moldovei (BNM) a prezentat pentru consultări publice Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere. Proiectul hotărârii instituie cerințe cu privire la formatul și modul de raportare a informației aferente fondurilor proprii ale băncilor, ratelor de capital, precum și a celei aferente riscurilor de piață, de credit, operațional, de decontare/livrare, necesară pentru determinarea cuantumului total al expunerii la risc pentru calcularea ratelor capitalului (suficiența capitalului). În document au fost incluse rapoartele care au la bază actele normative elaborate la prima etapă de transpunere a cadrului european. Pentru fiecare raport este stabilit un format care urmează a fi respectat, precum și modul de completare a acestuia, cu referințe la puncte concrete din regulamentele care stau la baza raportului. Aceste precizări vor oferi băncilor o mai buna înțelegere a informației care urmează a fi inclusă în raport. Odată cu intrarea în vigoare a instrucțiunii vor fi efectuate modificările de rigoare în alte acte aferente raportării, pentru abrogarea rapoartelor care vor dubla informațiile din rapoartele COREP (Raportul privind calculul capitalului normativ total și Raportul privind evaluarea suficienței capitalului ponderat la risc). BNM susține că aprobarea proiectului hotărârii va contribui la obținerea unei informații pe deplin armonizate cu noile reglementări aferente fondurilor proprii ale băncilor. Acest fapt care va asigura o analiză complexă a fondurilor proprii, inclusiv în contextul riscurilor asumate de bancă în cadrul procesului de supraveghere.