Compania Air Moldova a fost recunoscută vinovată de săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 3321 alin. (1) Cod contravenţional şi sancţionată cu amendă în mărime de 540 unităţi convenţionale, adică 27.000 de lei. Încălcarea se referă la ”aducerea de către transportatori în Republica Moldova a cetățenilor străini sau apatrizilor care nu au viză valabilă sau, după caz, permis de şedere valabil şi un document valabil de trecere a frontierei de stat, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă legislaţia în vigoare sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel”. Prin procesul-verbal s-a constatat că la cursa Moscova-Chişinău, la controlul de trecere a frontierei de stat s-a prezentat un cetăţean al Turkmenistanului, adus în ţară de compania aeriană Air Moldova. Acesta, însă, nu deţinea acte valabile sau viza pentru trecerea frontierei de stat.
Procesul-verbal cu privire la contravenţie şi decizia de sancţionare au fost contestate de către contravenient. Acesta a solicitat admiterea contestaţiei cu anularea acestora şi încetarea procesului contravenţional, deoarece compania aeriană nu deţine pârghii legale pentru a efectua controlul pasagerilor. Operatorul de zboruri a invocat prevederile art. 8 lit. a) şi 9 alin. (1) lit. g) din Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte. La fel, s-a indicat că nici regulamentele internaţionale nu acordă companiilor aeriene dreptul de a cere de la pasagerii săi prezentarea pentru verificare a actelor de călătorie şi nici nu obligă pasagerii să prezinte companiei aeriene documentele respective. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău contestația a fost respinsă ca neîntemeiată. Nefiind de acord, Air Moldova a declarat recurs în care solicită admiterea recursului, casarea hotărârii, cu dispunerea trimiterii cauzei la rejudecare. În motivarea recursului, Air Moldova a indicat că procesul verbal cu privire la contravenţie nu corespunde prevederilor legale și a fost întocmit în absența reprezentantului companiei aeriene. La fel, și decizia de sanționare a fost întocmită în absența reprezentanților Air Moldova.
Curtea de Apel Chișinău a respins recursul ca fiind nefondat.