În anul 2017, la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) au fost depuse 327 de cereri pentru confirmarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe. AGEPI a eliberat, însă, anul trecut, 249 de certificate în acest sens. Cele mai multe certificate eliberate sunt pentru opere literare, 98 la număr, urmate de cele pentru opere științifice – 68, fonograme – 20, programe pentru calculator – 18, opere de artă decorativă și aplicată – 12 și opere muzicale – 11. Totodată, au mai fost eliberate 10 certificate pentru opere de artă plastică și 5 pentru opere audiovizuale. De asemenea, câte o confirmare a drepturilor de autor și a drepturilor conexe au fost eliberate la următoarele categorii: interpretări, opere derivate, opere integrante, baze de date, opere coreografice și pantomină, opere fotografice și opere dramatice. Dreptul de autor se extinde asupra operelor literare, artistice și științifice, independent de scopul creării, modul de exprimare sau a valorii lor. Acestea pot fi exprimate în următoarele forme:
  • scrisă (manuscris, text dactilografiat, partitură);
  • orală (interpretare publică);
  • imprimare audio sau video (mecanică, magnetică, digitală, optică);
  • de imagine (desen, schiță, pictură, plan, fotocadru);
  • tridimensională (sculptură, model, machetă, construcție);
  • în alte forme.
În perioada 2005-2017, AGEPI a eliberat 3833 certificate de confirmare a drepturilor de autor și a drepturilor conexte. Cele mai multe fiind pentru opere literare – 1013, opere științifice – 766, fonogame – 491 și opere de artă plastică – 428.