Pensiile judecătorilor ar putea să fie, totuși, stabilite în baza Legii privind sistemul public de pensii, așa cum și-au dorit anterior autoritățile, dar nu după o formulă specială cum vor judecătorii. Asta chiar dacă Curtea Constituțională a declarat neconstituțională prevederea potrivit căreia judecătorul are dreptul la pensie în condițiile Legii nr. 156-XIV din  14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii. Astfel, sub pretexul că se dorește executarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 25 din 27 iulie 2017, prin care a fost declarat neconstituțional articolul II din Legea nr. 290 din 16.12.2016 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, care prevede că judecătorul are dreptul la pensie în condițiile Legii privind sistemul public de pensii, Ministerul sănătății, muncii și protecției sociale propune abrogarea acestui articol. Dar, în același timp, se propune o nouă redacție a articolului 32 din Legea cu privire la statutul judecătorului. Astfel, acesta va prevedea că: ”Dreptul la pensie judecătorului i se acordă în conformitate cu condițiile Legii privind sistemul public de pensii”. Nu se precizează însă numărul legii și anul adoptării. Autorii susțin că aceasta este o modalitate de a integra pensiile acestor categorii de cetățeni în regimul general al pensiilor astfel asigurând tratamentul nediscriminatoriu în ceea ce privește drepturile și obligațiile prevăzute de lege. Or, conform prevederilor legislației naționale în domeniu, pensia reprezintă un drept bănesc acordat corelativ obligațiilor privind plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat. În nota informativă se mai menționează că ”obiectivul acestui proiect constă în unificarea condițiilor de pensionare și stabilirea unor criterii unice de pensionare pentru toate categoriile de cetățeni, fiind conforme articolului 16 din Constituție, potrivit căruia toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice”. Amintim că, pensiile judecătorilor urmau să fie micșorate de la începutul acestui an, dar președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, a depus o sesizare la Curtea Constituțională. Acesta declara atunci că judecătorii au așteptarea legitimă să primească pensii după formula în vigoare acum, iar acest drept nu le poate fi încălcat. De asemenea, susținea că prin faptul că pensiile vor fi mai mici, judecătorilor le va fi afectat dreptul la proprietate prevăzut de articolul 46 din Constituție. Cât privește argumentul invocat de autorități că, astfel, va avea loc reducerea inechităților din sistemul de pensii, Poalelungi a făcut referire în sesizarea sa la regulile stabilite de Curtea Constituțională, potrivit cărora statutul judecătorului nu poate fi raportat sau asimilat celor al altor autorități publice, indiferent de ierarhia acestora în stat. Nu este pentru prima dată când autoritățile ignoră deciziile Curții Constituționale. La sfârșitul lunii decembrie 2017, Parlamentul a votat modificări la Codul de procedură penală. Mai exact, reluarea urmăririi penale după încetarea urmăririi penale, după scoaterea persoanei de sub urmărire şi/sau după clasarea cauzei, poate fi dispusă prin ordonanţă de către procurorul ierarhic superior. Autoritățile au revenit la o practică care a fost, anterior, declarată neconstituțională de Curtea Constituțională.