Pentru a uniformiza procedura de examinare în fond a cererilor de înregistrare a mărcilor, depuse pe cale națională și a celor primite prin procedura Sistemului de la Madrid (internațională), procedura de examinare a opozițiilor/observațiilor depuse împotriva înregistrării cererilor de înregistrare a mărcilor a fost modificată. Anunțul a fost făcut de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Modificarea constă în emiterea unui aviz de refuz provizoriu doar în baza opoziției/observației până la examinarea în fond a cererii. Astfel, solicitantul va avea posibilitatea de a veni gratuit cu argumente, până la examinarea în fond, prin intermediul unui mandatar autorizat. Ulterior, examinarea de fond va fi efectuată conform prevederilor art. 41 din Legea privind protecția mărcilor. Norma prevede că în termen de trei luni de la data expirării perioadei de prezentare a observaţiilor terţilor şi a opoziţiilor, AGEPI efectuează examinarea de fond a cererii în vederea respectării condiţiilor de protecţie a mărcii, sub rezerva achitării taxelor stabilite:
  • dacă nu sunt motive absolute de refuz;
  • dacă nu sunt motive relative de refuz;
  • observaţiile şi opoziţiile formulate în privinţa cererii de înregistrare a mărcii.
În funcţie de rezultatele examinării de fond, AGEPI adoptă decizia de înregistrare a mărcii, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de înregistrare a mărcii şi o notifică solicitantului în termen de o lună de la data adoptării. Potrivit informațiilor oferite de AGEPI, procedura modificată va fi aplicată pentru cererile internaționale notificate de Biroul Internațional al Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală, începând cu 1 ianuarie.