Guvernul va da aviz unui proiect, în ședința de miercuri, care prevede că Autoritatea Națională de Integritate să elibereze, în termen de 15 zile lucrătoare, certificate de integritate, la solicitarea motivată a conducătorilor entităților publice sau a persoanelor fizice care candidează pentru ocuparea funcțiilor publice eligibile. Acestea vor include informații în privința persoanelor vizate despre averile nejustificate constatate, conflictele de interese consumate constatate, restricțiile încălcate constatate, incompatibilitățile nesoluționate constatate, limitările încălcate constatate și interdicțiile valabile de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică ce derivă din actele de constatare ale Autorității Naționale de Integritate care au rămas definitive sau din hotărîrile judecătorești definitive. În avizul Executivului se spune că modificările propuse au drept scop consolidarea mecanismului de control al integrității persoanelor angajate în funcții publice sau numite în funcții de demnitate publică, precum și uniformizarea prevederilor legale cu referire la stabilirea competenței, tipului și a denumirii documentului eliberat de către Autoritatea Națională de Integritate, care ar conține informații ce țin de cadrul de integritate al persoanei.
Astfel, pentru crearea unui echilibru și asigurarea unui termen rezonabil în cazul consecințelor ce se răsfrâng asupra subiecților declarării, odată cu încălcările comise de către aceștia și constatate de Autoritatea Națională de Integritate, și anume interdicția de a ocupa anumite funcții pe o perioadă de trei ani, se propune completarea art. 311 alin. (3) din Legea integrității după cuvintele ”Certificatul de integritate include informația” cu cuvintele ”despre actele de constatare rămase definitive în ultimii trei ani”. La fel, Guvernul precizează că potrivit art. 23 alin. (5) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale, persoana a cărei avere a fost declarată, în totalitate sau în parte, ca fiind nejustificată, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, va fi destituită sau revocată, după caz, din funcția pe care o deține. Astfel, pentru a elimina caracterul interpretativ al cuvintelor ”averile nejustificate constatate” din art. 311 alin. (3) din Legea integrității, este oportun ca acestea să fie substituite cu cuvintele ”averile nejustificate declarate”. Adițional, la art. 311 alin. (3) din Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017 se propune excluderea textului ”...ce derivă din actele de constatare ale Autorității Naționale de Integritate, care au rămas definitive sau din hotărîrile judecătorești definitive”. Potrivit art. 23 alin. (6) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale, este decăzut din dreptul de a mai exercita o funcție publică sau o funcție de demnitate publică, cu excepția funcțiilor electorale, pe o perioadă de trei ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică ori de demnitate publică respectivă sau din data încetării de drept a mandatului său, subiectul declarării eliberat sau destituit din funcție potrivit prevederilor alin. (3) și (5) din aceeași lege. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului.
Mai mult, Guvernul precizează că în temeiul Legii privind declararea averii și a intereselor personale, interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică apare doar în cazul eliberării sau destituirii din funcție potrivit prevederilor alin. (3) și (5) din lege. În acest context, Guvernul propune să fie excluse cuvintele ”ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate”.