Pe parcursul anului 2017, Direcția de Investigare a Fraudelor Economice a Inpectoratului General de Poliție, prin intermediul subdiviziunii specializate, a înregistrat și a procesat 52 de sesizări privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, cu 5 sesizări mai multe, comparativ cu 2016. Astfel, în cele 12 luni ale perioadei de referință, titularii de drepturi străini au depus 30 de sesizări, în comparație cu 33 depuse în anul 2016, iar titularii naționali au depus 22 de sesizări, din care 10 de către persoane fizice, iar altele 12 – de către persoane juridice. În 48 de cazuri sesizările depuse s-au referit la utilizarea ilegală a mărcii comerciale, 3 sesizări – la încălcarea dreptului de autor și drepturilor conexe și 1 – la utilizarea ilegală a denumirii de origine și a indicației geografice. Pe parcursul anului 2017, angajații acestei direcții au efectuat 127 de controale, cea mai mare parte fiind demarate în baza procedurii ex-officio. În urma controalelor, au fost întocmite 84 de acte de constatare (în anul 2016 – 60), dintre care 14 – pe numele unor persoane fizice naționale, iar 70 – pe numele persoanelor juridice naționale. Ca rezultat, au fost întocmite 43 de procese-verbale de ridicare a produselor contrafăcute/piratate cu o valoare totală de 449.006 lei. În perioada analizată, din partea structurilor competente, la AGEPI au fost înaintate 8 demersuri în vederea efectuării constatărilor tehnico-științifice privind examinarea suporturilor materiale, presupuse a fi contrafăcute. Spre examinare au fost prezentate 167 de suporturi materiale (față de 112 în 2016), inclusiv 24 de CD și 143 de hard-discuri (în 2016 – 29 și, respectiv, 83), cu imprimări de opere sau fonograme, presupuse a fi contrafăcute. Ca rezultat al examinărilor efectuate de specialiștii AGEPI au fost întocmite 8 rapoarte de constatare tehnico-științifică, care au fost prezentate organelor de control competente. În total, polițiștii au intentat 101 dosare contravenționale (față de 59 în 2016) și au fost aplicate amenzi în valoare de 120.200 de lei. Totodată, în cazurile de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală în proporții mari sunt intentate dosare penale. Astfel, în anul de referință, polițiștii au intentat 19 dosare penale, iar 7 dintre acestea au fost remise spre examinare procuraturii. Ministerul Afacerilor Interne este instituția de drept, abilitată cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii fraudelor din domeniul proprietății intelectuale pe piața internă. În conformitate cu prevederile legale, procedura de urmărire în cazul încălcării unui drept de proprietate intelectuală pe piața internă poate fi inițiată atât de către titularul de drepturi, prin depunerea unei sesizări, cât și ex-officio, cu depunerea ulterioară a sesizării.