Contribuabilii care utilizează mașini de casă și control trebuie să adapteze ceasurile aparatelor la ora de vară. Serviciul  Fiscal de Stat (SFS) a venit cu un avertisment în acest sens și precizează că, potrivit prevederilor pct. 8 lit. e) din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, contribuabilii sunt obligaţi să utilizeze maşini de casă şi control cu memorie fiscală în stare de funcţionare. SFS a mai precizat că una dintre cerinţele în care maşina de casă şi control cu memorie fiscală se consideră în stare de funcţionare este în cazul în care aceasta imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepţie făcând devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăşi data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs). Astfel, în condițiile în care în data de 25 martie, Republica Moldova a trecut la ora de vară, SFS recomandă tuturor contribuabililor să se conformeze prevederilor legale prin modificarea orei la maşinile de casă şi control cu memorie fiscală. Termenul limită de adaptare a mașinilor de casă și control este 20 aprilie. În caz contrar, acestea se vor considera defectate. SFS amintește că potrivit art. 2931 alineatul (1) din Codul contravenţional, exploatarea maşinilor de casă şi control fără memorie fiscală, defectate, nesigilate/neînregistrate de/la Serviciul Fiscal de Stat sau în lipsa contractului valid de asistenţă tehnică cu prestatorul autorizat se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale (900 lei - 1.500 lei) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.