Mii de funcționari nu au depus la timp declarațiile de avere și interese. Potrivit informațiilor oferite de Serviciul informare și relații cu publicul al Autorității Naționale de Integritate, 57.958 de subiecți au prezentat declarațiile în termenul stabilit de lege. Asta în timp ce datele arată că au această obligație aproximativ 65 de mii de persoane. Cei care nu au reușit să completeze formularele până în data de 31 martie o pot face în perioada următoare, doar că riscă să fie sancționați. Mai exact, aceștia riscă să răspundă disciplinar, să fie amendați, să le fie verificată averea sau să fie demiși. Răspunderea disciplinară. Potrivit Legii privind declararea averii și intereselor personale, angajații desemnați responsabili de completarea și actualizarea permanentă a Registrul electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale pot fi sancționați disciplinar în cazul neîndeplinirii obligațiilor. Sancțiunea contravențională. Conform Codului contravențional al Republicii Moldova, în cazul nedepunerii declarațiilor de avere și interese personale, subiecții declarării riscă amenda contravențională cu valoare cuprinsă între 60 și 90 de unități convenționale (de la 3.000 lei la 4.500 lei). În cazul depunerii tardive a declarațiilor de avere și interese personale de către subiecții declarării amenda variază de la 30 la 60 unități convenționale, adică de la 1.500 lei la 3.000 lei. Inițierea unui control al averii și al intereselor personale. Legea mai prevede că Autoritatea Națională de Integritate poate iniția un control al averii și al intereselor personale în privința subiecților declarării, pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică, în cazul nedepunerii sau depunerii tardive a declarațiilor de avere și interese personale sau dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale. Încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu a subiectului declarării. Dacă în urma controlului declarațiilor de avere și interese personale se constată că subiectul declarării nu a depus sau a depus tardiv declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate îi aplică acestuia o sancțiune contravențională conform Codului contravențional. Depunerea declaraţiei de avere şi interese personale după expirarea termenului de depunere, în intervalul de timp cuprins între termenul de depunere (31 martie) şi data iniţierii controlului, se califică ca depunere tardivă a declaraţiei.