Proiectul prin care s-a propus micșorarea termenului de prescripție extinctivă pentru stingerea primelor de asigurare obligatorie de asistnță medicală, a penalitățior  aferente acestora și pentru anularea sumelor plătite în pluc, de la trei la un an, nu este susținut de către Guvern. Avizul Executivului, în privința proiectului de lege, va fi examinat în ședința de vineri a Cabinetului de miniștri.  Guvernul precizează că termenul de prescripție de trei ani a fost inclus în Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru a stabili un termen unic de înaintare a pretențiilor față de persoanele fizice și juridice, obligate prin lege să achite primele de asigurare. Din punct de vedere conceptual, reducerea termenului în cauză va duce la scăderea nivelului de recuperare a restanțelor la plata primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, precum și a încasării penalităților și sancțiunilor financiare. Guvernul mai spune că, eventual, noile reglementări pot crea condiții în care populația ar tergiversa intenționat achitarea primelor de asigurare obligatorie și, prin urmare, ar fi diminuate resursele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală. Totodată, soluția normativă propusă va afecta procedura de anulare a sumelor plătite în plus, procedură de care beneficiază persoana asigurată. Mai mult decât atât, stabilirea termenului de prescripție valabil numai pentru ”anul bugetar curent” va duce la imposibilitatea identificării persoanelor care sunt obligate să se asigure în mod individual. De asemenea, este necesar a menționa că majoritatea persoanelor care achită prima de asigurare în termen realizează această obligațiune atunci când au nevoie de asistență medicală, iar acest fapt constituie adesea un dezechilibru între cuantumul primei de asigurare achitat și cuantumul cheltuielilor de acordare a asistenței medicale acoperite de Compania Națională de Asigurări în Medicină, având astfel un impact negativ asupra fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.