Proiectul de lege prin care autoritățile vor să reformeze sistemul judecătoresc conține factori și risc de corupție. Documentul, care a fost prezentat pentru consultări publice la sfârșitul lunii august a anului trecut, a fost abia acum expertizat de Centrul Național Anticorupție (CNA). În nota informativă a documentului, elaborat de Ministerul Justiției, se precizează că acesta are drept scop instituirea unei proceduri transparente, bazate pe merite cu privire la selecția candidaților la funcția de judecător, consolidarea rolului și capacităților inspecției judiciare, instituirea unui mecanism privind desfășurarea procedurilor disciplinare. De asemenea, autorii își propun lichidarea vidurilor legislative în partea ce ține de promovarea, transferarea, detașarea, suspendarea, demisia și eliberarea din funcție a judecătorilor, precum și asigurarea principiului transparenței în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. Experții anticorupție susțin, însă, că proiectul respectă parțial rigorile de transparență impuse de Legea privind transparența în procesul decizional, iar autorul nu a asigurat informarea publicului referitor la inițierea elaborării acestuia. De asemenea, prevederile proiectului riscă să încalce accesul persoanei la justiție, dreptul la apărare și dreptul la un proces echitabil, consacrate de art.20 și 26 din Constituția Republicii Moldova, precum și de art.6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Experții anticorupție mai menționează că, ”proiectul conține factori și risc de corupție (lacună de drept; lipsa/insuficiența accesului la informația de interes public; atribuții care admit derogări și interpretări abuzive; lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative; norme de trimitere defectuoase, utilizarea neuniformă a termenilor; limitarea neîntemeiată a drepturilor omului)”. Acești factori sunt generați de caracterul lacunar al prevederilor, iar pentru aplicarea eficientă a normelor propuse prin proiect, este necesară revizuirea și excluderea unor norme potențial coruptibile reflectate în raportul de expertiză anticorupție.