ÎM OMF "Microinvest" SRL i-a fost retrasă licența pentru activitatea de emitere a monedei electronice. Decizia a fost luată de către Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în data de 4 aprilie. Conform informațiilor difuzate de BNM, licența a fost retrasă în baza solicitării întreprinderii, deoarece a încetat desfășurarea activității date. Reprezentanții companiei au declarat că decizia de sistare a activității de emitere a monedei electronice a fost luată pentru ca întreprinderea să-și concentreze eforturile pe implementarea activității de bază. Conform prevederilor Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, Banca Naţională poate retrage licenţa eliberată unei societăţi de plată în cazul în care compania:
  • nu începe activitatea  în termen de 12 luni de la data eliberării licenţei;
  • solicită retragerea licenţei sau renunţă expres la aceasta ori încetează să mai desfăşoare activitatea pe o perioadă mai mare de 6 luni;
  • a obţinut licenţa în baza unor informaţii şi documente neautentice sau prin alte mijloace nelegitime;
  • nu mai întruneşte condiţiile de eliberare a licenţei;
  • nu dispune de capital reglementat suficient;
  • ar periclita stabilitatea sistemului de plăţi în care participă dacă ar continua activitatea sa de prestare a serviciilor de plată;
  • dacă a împiedicat exercitarea atribuţiei de supraveghere şi a controlului pe teren, neîndeplinirea prescripţiilor şi a altor măsuri de remediere dispuse de autoritatea de supraveghere;
  • a efectuat operaţiuni fictive şi fără acoperire reală în scopul prezentării incorecte a situaţiei financiare;
  • a periclitat siguranţa şi stabilitatea sistemului de plăţi, a prestatorului de servicii de plată sau a emitentului de monedă electronică, inclusiv în legătură cu desfăşurarea activităţii de întreprinzător nelegată de prestarea serviciilor de plată sau de emitere a monedei electronice.
Din data retragerii licenţei, compania este obligată să înceteze prestarea serviciilor de plată şi să ia măsuri privind stingerea creanţelor creditorilor aferente operaţiunilor de plată efectuate.