Baroul Chișinău are un nou decan. Avocatul Dorin Popescu a fost ales în cadrul Adunării Generale a Baroului Chișinău cu votul a 190 de apărători, din totalul de 536 care au participat la alegeri. La fel, în cadrul Adunării a fost ales și prodecanul Baroului. Potrivit rezultatelor, au fost acumulate următoarele voturi:
 • Angela Istrate  - 81 de voturi: 
 • Dorin Popescu - 190 de voturi; 
 • Victor Munteanu - 73 de voturi;
 • Zaharia Procopie - 147 de voturi;
 • Mihail Durnescu  - 26 de voturi. 
În total, au fost exprimate 536 de voturi din partea apărătorilor, dintre care nevalabile au fost declarate 19 buletine. În același timp, în funcția de prodecan a fost aleasă Angela Munteanu. Ea a acumulat 169 de voturi, din numărul total de 535.  Potrivit Legii cu privire la avocatură, decanul este ales pentru un mandat de doi ani şi poate fi reales o singură dată. Acesta are următoarele atribuţii:
 • asigură organizarea activităţii avocaţilor din circumscripţie prin coordonare cu organele Uniunii Avocaţilor;  
 • reprezintă baroul în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate; 
 • convoacă şi prezidează şedinţele adunării generale; 
 • execută hotărârile Congresului, Consiliului Uniunii Avocaţilor şi ale adunării generale;
 • anual, dar nu mai târziu de 25 decembrie, face publică Lista membrilor baroului prin afişare la sediul baroului şi prin plasare pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaţilor;
 • sesizează Comisia pentru etică şi disciplină privind organizarea controlului profesional, disciplinar şi deontologic al activităţii avocaţilor:
 • îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau date în competenţa sa.
În cazul absenţei temporare a decanului sau în cazul imposibilităţii acestuia de a-şi exercita atribuţiile, interimatul funcţiei este asigurat de către prodecan. Tot la Adunarea Generală a fost ales și reprezentantul Baroului Chișinău pentru funcția de membru în Comisia de Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților. Este vorba de Dorian Diaconu, care a fost votat, pentru această funcție, de către 90 de apărători, din numărul total de 422, care au participat la alegeri.