Conducerea mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de substanțe stupefiante ar putea fi pedepsită cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, de la 200 la 240 de ore, și cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Posibilitatea de a sancționa această încălcare cu o amenda în mărime de la 750 la 850 de unități convenționale, adică de la 37,5 mii la 42,5 mii de lei, se propune să fie exclusă. Modificările se conțin într-un proiect al Ministerului Afacerilor Interne, propus repetat pentru consultări publice. De asemenea, se propune excluderea amenzilor prevăzute de Codul penal pentru:
  • refuzul, împotrivirea sau eschivarea conducătorului mijlocului de transport de la testarea alcoolscopică, de la examenul medical în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul acestui examen medical;
  • predarea cu bună ştiinţă a conducerii mijlocului de transport către o persoană care se află în stare de ebrietate, dacă această acţiune a provocat încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport.
Astfel, aceste încălcări ar putea fi sancționate cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore și cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Amenda ar putea fi exclusă și în cazul în care încălcările sunt săvârșite de către o persoană care nu deţine permis de conducere sau care este privată de dreptul de a conduce mijloace de transport. În acest caz, sancțiunea aplicată ar putea fi muncă neremunerată în folosul comunităţii, de la 200 la 240 de ore, sau închisoare de până la un an. Autoritățile propun ca anularea dreptului de a conduce mijloace de transport să poată fi aplicat de către instanţa de judecată, cu redobândirea ulterioară a permisului de conducere. Totodată, modificările propuse stabilesc că dreptul de conducere anulat va putea fi redobândit, după:
  • decăderea temeiurilor de anulare a acestuia, la prezentarea unei dovezi în acest sens;
  • susținerea examenului de calificare pentru obținerea permisului de conducere;
  • frecventarea programului probațional antialcoolic şi antidrog;
  • expirarea termenului de patru ani din momentul condamnării printr-o hotărâre judecatorească rămasă definitivă cu pedeapsă penală care prevede anularea dreptului de a conduce vehicule.