Un șofer a fost sancționat pentru exploatarea mijlocului de transport echipat cu dispozitive speciale de senalizare luminoasă de culoare portocalie. Agentul de patrulare a constatat încălcarea articolului 228 aliniatul (5) din Cod Contravențional și a dispus sancționarea șoferului cu o amendă egală cu 72 de unităţi convenţionale, ceea ce constituie 3600 lei, cu aplicarea a cinci puncte de penalizare. Norma legală stabilește că exploatarea vehiculelor echipate cu dispozitive speciale de semnalizare luminoasă şi/sau sonoră fără autorizație se sancționează cu amendă de la 42 la 72 de unități convenționale, adică de la 2.100 la 3.600 de lei, cu aplicarea a cinci puncte de penalizare sau cu privarea de dreptul de a conduce vehicule pe un termen de la șase luni până la un an. Persoana sancționată a contestat, însă, procesul verbal. Acesta a specificat că mijlocul de transport, până a fi importat şi înmatriculat în Republica Moldova, a servit drept vehicul special, fiind dotat cu lumini giratorii de culoare portocalie. Aceste dispozitive nu au fost demontate din motiv că proprietarul nu cunoștea că încalcă legislația. Judecătoria Drochia, sediul central i-a dat câștig de cauză șoferului sancționat și a dispus anularea procesului-verbal de sancționare, din lipsa faptului contravenției. Decizia instanței de primul nivel a fost contestată de către ofițerul de patrulare. Acesta a indicat că, porivit Regulamentului circulaţiei rutiere doar autovehiculele speciale, destinate întreţinerii şi reparării drumurilor, care transportă încărcături cu masa şi gabaritul depăşit, încărcături periculoase şi cele ce evacuează vehicule rămase în pană, trebuie să fie echipate cu lumini giratorii de culoare portocalie. Prin urmare, șoferul a încălcat prevederile legale. Totuși, recursul a fost depus cu încălcarea termenului legal de depunere a constestației și a fost declarat ca fiind tardiv. Hotărârea Curții de Apel Bălți este irevocabilă, prin urmare, șoferul a scăpat de sancțiunea aplicată.