Congresul avocaților din Republica Moldova nu va mai avea loc în data de 8 iunie. Consiliul Uniunii Avocaților a decis să amâne întrunirea pentru data de 5 octombrie. Potrivit președintelui UAM, Emanoil Ploșnița, decizia a fost luată pentru că nu a fost respectată procedura de convocare și nu au fost publicate la timp ordinea de zi și materialele ce urmau să fie examinate. Potrivit statutului profesiei de avocat, convocarea Congresului se face cu cel puţin o lună înainte de data stabilită, prin publicarea avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi prin anunţarea în scris a barourilor, cu plasarea pe pagina oficială de Internet a Uniunii Avocaţilor a ordinii de zi şi a materialelor ce urmează a fi examinate. După ce a schimbat data, Consiliul a votat următoarea ordine de zi a Congresului:
  • aprobarea raportului anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaților;
  • aprobarea raportului anual privind activitatea secretarului general interimar al Uniunii Avocaților;
  • aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei pentru etică și disciplină;
  • aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei de licențiere a profesiei de avocat;
  • aprobarea raportului anual privind activitatea Comisiei de cenzori;
  • aprobarea raportului secretarului general privind execuția anuală a bugetului Uniunii Avocaților.
De asemenea, pe ordinea de zi a mai fost inclus un subiect care vizează modificarea cuantumului taxei pentru examenele de calificare, cuantumul taxei pentru efectuarea stagiului profesional și cuantumul taxei de examinare a cererilor cu privire la admiterea în profesia de avocat a persoanelor specificate la art. 10 alin. (2) din Legea cu privire la avocatură. Totodată, s-a stabilit data de 1 septembrie drept termen limită pentru completarea ordinii de zi a Congresului, dar și pentru publicarea avizului în Monitorul Oficial și a materialelor necesare pe pagina web a UAM.