Cerințele tehnice și metrologice pe care trebuie să le îndeplinească aparatele (laser) pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor (lidare) utilizate în domeniul de interes public au fost publicate în Monitorul Oficial. Potrivit ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii, norma stabilește procedura de verificare metrologică inițială, periodică și după reparare a lidarelor și încercările metrologice în scopul aprobării de model a lidarelor.  Potrivit documenului, lidar (Light Detection And Ranging) reprezintă o tehnologie și echipament pentru determinarea distanței până la obiecte și a poziției lor prin emiterea radiației optice, de obicei sub forma de fascicule direcționate de radiație a laserului și înregistrarea timpului de întoarcere a luminii reflectate. Astfel, după principiul de funcționare, acestea pot fi divizate în mai multe categorii:  după amplasare: 
 • terestre (inclusiv cele fixate pe suporturi la înălțime sau mijloace de transport terestre); 
 • aeropurtate;
după mobilitate: 
 • fixe, care nu-și schimbă poziția pe durata unei măsurători; 
 • mobile, care-și schimbă poziția pe durata unei măsurători; 
după tipul de radiație optică folosită:
 • lumină nedirecționată;
 • fascicule direcționate;
după amplasarea reciprocă a sursei de lumină și a receptorului:
 • sursă de lumină și receptor plasați în locuri diferite;
 • sursă de lumină și receptor plasați în același loc/ dispozitiv.
În același timp, documentul precizează și erorile maxime tolerate pentru măsurarea vitezei. Acestea trebuie să fie:
 • pentru măsurarea vitezei, simulată în condiții de laborator, eroarea maximă tolerată este de: ± 2 km/h; 
 • pentru măsurarea vitezei, în condiții de trafic, pentru lidare care funcționează numai în regim staționar, eroarea maximă tolerată este de: ± 3 km/h; 
 • pentru măsurarea vitezei, în condiții de trafic, pentru lidare care funcționează atât în regim staționar, cât și în regim de deplasare, eroarea maximă tolerată este de: ± 3 km/h. 
Lidarul trebuie să aibă cel puțin următoarele inscripționări: 
 • tipul, seria;
 • denumirea (sau marca comercială) a producătorului;
 • marcajul metrologic de aprobare de model (în conformitate cu specificațiile din certificatul de aprobare de model). 
Aceste inscripționări trebuie să fie marcate lizibil și astfel încât să nu poată fi șterse.  Toate comutatoarele și tastele de comandă ale dispozitivelor trebuie să funcționeze sigur, fără blocări sau rateuri și trebuie să fie inscripționate astfel încât să se înțeleagă rolul lor funcțional, fără a permite confuzii în manevrare. Pentru toate valorile afișate trebuie să existe inscripționări vizibile care să dea un înțeles clar acestor valori. Unitatea de măsură km/h trebuie să figureze alături de toate valorile afișate ale vitezelor măsurate.  Domeniul de măsurare a vitezei trebuie să includă cel puțin intervalul de la 30 km/h până la 200 km/h. Lidarele utilizate în regim de deplasare trebuie să realizeze și măsurarea vitezei proprii de deplasare a mijlocului de transport pe care este montat sau să recepționeze date cu privire la viteza sa de deplasare, cel puțin în domeniul specificat în prezentul punct. Cerințe tehnice de funcționare cu caracter general Lumina emisă de lidar în scopul determinării vitezei mijloacelor de transport sau pentru iluminare suplimentară în infraroșu va fi de lungime de undă și intensitate care nu duc la leziuni a ochilor neprotejați sau orbire, inclusiv de scurtă durată. Divergența radiației optice emisă de lidar în scopul determinării vitezei mijloacelor de transport nu va depăși 5 mrad, iar împreună cu alți parametri (diametrul fasciculului, coerența, lungimea de undă) va asigura o pată luminoasă cu diametrul de 40 cm maxim la o distanță de 150 m de la lidar, asigurând astfel o discriminare înaltă între mijloacele de transport aflate în apropierea axei optice a lidarului și o fidelitate/siguranță în atribuirea vitezei măsurate mijlocului de transport ales. Principiul de funcționare și logica procesului de măsurare ale lidarului trebuie să fie astfel concepute încât să nu poată fi atribuită o măsurare de viteză unui autovehicul care nu are nici o legătura cu această viteză (în special în cazurile în care lidarul este utilizat pe măsurare manuală), precum și în cazurile de încrucișări sau depășiri între vehicule, când acestea se află simultan în raza de măsurare a lidarului. Cerințe tehnice funcționale specifice funcției de înregistrare Potrivit documentului, înregistrările efectuate trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:
 • data și ora la care a fost efectuată măsurarea;
 • locația, sub formă de adresă sau coordonate geografice;
 • identificatorul lidarului și/sau al operatorului;
 • valoarea vitezei măsurate;
 • imaginea autovehiculului, din care să poată fi identificat numărul de înmatriculare al acestuia.
Dacă aparatul este destinat și pentru funcționare pe timp de noapte, acesta trebuie să fie dotat cu un sistem de iluminare de tip ”bliț” sau cu un reflector în infraroșu, dacă este utilizată o cameră de vederi sensibilă și în acest spectru. Aceste sisteme de iluminare trebuie să asigure efectuarea unor înregistrări clare. Cerințe tehnice funcționale specifice funcției de transmitere sau stocare a datelor  În cazul stocării locale a înregistrărilor efectuate și/ sau a datelor obținute în urma prelucrării înregistrărilor pe suporturi de informație care pot fi scoase din aparate sau pot fi înlocuite cu altele, sau pot fi accesate din exteriorul lidarului de alte dispozitive neautorizate: 
 • toate datele și înregistrările vor fi stocate în formă criptată, cu acces sub autorizare cu parolă sau în format care nu va permite citirea informației decât de sisteme infor- matice sau persoane autorizate, iar dispozitivele de stocare de informație nu vor necesita sigilarea în corpul lidarului; sau 
 • înregistrările și datele vor putea fi stocate în formă arbitrară, însă construcția aparatului va permite sigilarea purtătorilor de informație sau a căilor de acces la acestea.