Consiliul Concurenței ar putea avea acces la unele baze de date deținute de autoritățile și instituțiile publice. Și asta pentru a obține mai repede informațiile necesare la efectuarea investigațiilor concurențiale. Prevederile sunt incluse într-un proiect de hotărâre care va fi examinat de către Guvern. La fel, autoritățile propun ca termenul în care Consiliul Concurenței să poată lua măsuri pentru recuperarea ajutorului ilegal sau a celui utilizat abuziv să fi extins. Dacă în prezent legea prevede un termen de prescripție de șase ani, autoritățile propun ca acesta să fie de 10 ani. O altă modificare se referă la extinderea listei de acțiuni, care pot fi considerate ajutor de stat. Mai exact, se va considera ajutor de stat:
 • subvenţie și/sau subsidii;
 • alocații bugetare;
 • anularea sau preluarea de datorii;
 • preluarea pierderilor;
 • exceptări de la plata taxelor, impozitelor și altor plăți obligatorii;
 • amânări, eşalonări de la plata taxelor, impozitelor și altor plăți obligatorii;
 • renunţarea la obţinerea unor venituri de pe urma resurselor de stat sau resurselor unităților administrativ-teritoriale administrate preferenţial;
 • acordarea unor împrumuturi cu condiții preferenţiale;
 • investiţii ale furnizorului, dacă rata profitului acestor investiţii este mai mică decât cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent;
 • garanţii acordate de stat, de alte autorităţi publice sau întreprinderi de stat;
 • reducerile de preţ la bunurile şi serviciile furnizate, inclusiv vânzarea unor bunuri mobile şi imobile sub preţul pieţei.