Liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravenţională nu se va mai putea aplica în cazul conducerii automobilelor în stare de ebrietate. Modificările la Codul penal au fost aprobate recent de către Guvern. Astfel, s-a acceptat completarea articolul 55 alineatul (1) din Cod cu prevederile că nu poate fi liberată de răspundere penală şi trasă la răspundere contravenţională persoana care:
 • a încălcat regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport și a cauzat din imprudenţă o vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, dacă acțiunea a fost săvârșită de o persoană în stare de ebrietare;
 • a condus mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe.
Norma legală prevede că persoana care a săvârşit pentru prima oară o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă poate fi liberată de răspundere penală şi trasă la răspundere contravenţională în cazurile în care şi-a recunoscut vina, a reparat prejudiciul cauzat prin infracţiune şi s-a stabilit că corectarea ei este posibilă fără a fi supusă răspunderii penale. În prezent, liberarea de răspundere penală nu poate fi aplicată pentru:
 • coruperea alegătorilor;
 • primirea unei remuneraţii ilicite pentru îndeplinirea lucrărilor legate de deservirea populaţiei;
 • amestecul în înfăptuirea justiţiei şi în urmărirea penală;
 • determinarea la depunerea de declaraţii mincinoase, la formularea de concluzii false sau la efectuarea de traduceri incorecte;
 • traficul de influență;
 • abuzul de putere sau abuzul de serviciu;
 • falsul în acte publice;
 • luarea sau darea de mită;
 • falsul în documente contabile.