La opt ani de la interzicerea reprezentării în instanță în bază de procură, această practică a revenit prin unele modificări efectuate la Codul de procedură civilă. Prin urmare, de mâine, persoanele care au doar licența în drept vor putea reprezenta în instanță în procesele civile. Și asta pentru că modificările efectuate la Codul de procedură civilă întră în vigoare din 1 iunie. Aceste persoane vor putea reprezenta doar rudele, persoane fizice și vor trebui să fie împuternicite printr-o procură. Totuși, pentru a putea reprezenta, persoanele vor trebui să prezinte diploma de licență și acte care să confirme gradul de rudenie cu persoanele reprezentate. Potrivit noilor modificări, art. 75 din Cod a fost completat cu alin. (1¹) cu următorul cuprins:
  • ”(1¹) Persoanele fizice pot fi reprezentate în instanţa de judecată de către soț/soție, părinți, copii, fraţi, surori, bunei, nepoţi, dacă aceștia sunt licențiați în drept și sunt împuterniciți printr-o procură autentificată notarial.”
În prezent, art. 75 spune că în proces civil, persoanele fizice îşi pot apăra interesele personal, prin avocat sau avocat stagiar. Participarea personală în proces nu face ca persoana fizică să decadă din dreptul de a avea avocat. Procesele persoanelor juridice se susţin în instanţă de judecată de către organele lor de administrare, care acţionează în limitele împuternicirilor atribuite prin lege, prin alte acte normative sau prin actele lor de constituire, precum şi de către alţi angajaţi împuterniciţi ai persoanei juridice, de către avocaţi sau avocaţi stagiari. La fel, articolul mai spune că în cazul conducătorului organizaţiei, acesta îşi confirmă împuternicirile prin documentele prezentate în judecată ce atestă funcţia sau calitatea lui de serviciu ori, după caz, prin actele de constituire. În caz de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice, interesele ei pot fi reprezentate de administratorul din oficiu sau de lichidator, desemnaţi în condiţiile legii. Actele procedurale efectuate de reprezentant în limitele împuternicirilor sale sunt obligatorii pentru persoana reprezentată în măsura în care ele ar fi fost efectuate de ea însăşi. Culpa reprezentantului este echivalentă culpei părţii.