În cazul în care reclamantul nu va achita taxa de stat în faza de pregătire pentru dezbateri judiciare, cerere de adresare în judecată va fi scoasă de pe rol. Codul de procedură civilă a fost completat cu un nou temei de scoatere a cererilor de pe rol, iar noile modificări sunt de astăzi în vigoare. Art. 267 din Codul de procedură civilă a fost completat cu lit. k1, unde este explicat temeiul de scoatere a cererii de pe rol: ”în faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare se constată că reclamantul nu a achitat taxa de stat în cuantumul prevăzut de lege”. La fel, și textul de la lit. e) a fost expus într-o nouă redacție. Mai exact, ”există o convenție de arbitraj prin care părțile decid să soluționeze litigiul pe cale arbitrală, iar pârâtul în faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare a ridicat obiecții împotriva soluționării litigiului în judecată”. Astfel, în urma modifiărior operate instanţa judecătorească va scoate cererea de pe rol în cazul în care: a) reclamantul nu a respectat procedura, prevăzută prin lege sau prin contractul părţilor, de soluţionare prealabilă a pricinii pe cale extrajudiciară, inclusiv prin mediere; b) cererea a fost depusă de o persoană care, în pricina civilă respectivă, nu are capacitate de exerciţiu al drepturilor procedurale civile; c) cererea este semnată sau este depusă în judecată de o persoană neîmputernicită; d) litigiul dintre aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi temeiuri se află în curs de judecată la aceeaşi instanţă sau la o alta; e) există o convenție de arbitraj prin care părțile decid să soluționeze litigiul pe cale arbitrală, iar pârâtul în faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare a ridicat obiecții împotriva soluționării litigiului în judecată; f) părţile citate legal nu s-au prezentat la şedinţa de judecată după a doua citare şi nici nu au solicitat examinarea pricinii în absenţa lor; g) reclamantul citat legal nu s-a prezentat în şedinţă de judecată, nu a comunicat instanţei motivele neprezentării sau motivele sunt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, sau nu a solicitat examinarea pricinii în absenţa sa, iar pârâtul nu solicită soluţionarea pricinii în fond; h) soţul a înaintat acţiune de desfacere a căsătoriei fără consimţământul soţiei în timpul sarcinii ei sau în decursul unui an de la naşterea copilului, iar cererea nu a fost restituită reclamantului de către judecător; i) persoana în ale cărei interese este pornit procesul, în conformitate cu art.7 alin.(2), art.72 alin.(2) şi art.73 alin.(3), nu susţine pretenţiile înaintate, nu solicită să intervină în proces în calitate de reclamant; j) persoanele indicate la art.72 şi 73 au renunţat la acţiune, iar reclamantul care a preluat acţiunea nu a plătit taxă de stat în termenul stabilit de instanţă; k) instanţa a amânat sau a eşalonat plata taxei de stat, iar reclamantul nu a plătit-o în termenul stabilit de instanţă;  k1) în faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare se constată că reclamantul nu a achitat taxa de stat în cuantumul prevăzut de lege; l) la examinarea pricinii în procedură specială se constată un litigiu de drept ce ţine de competenţa instanţelor judecătoreşti; l1) părţile au solicitat examinarea pricinii de către judecata arbitrală, în condiţiile legii; m) în alte cazuri prevăzute de lege.