În cadrul procesului în care se judecă apelul depus de apelant, intimatul este în drept, după expirarea termenului de apel, să depună apel în scris, inclusiv în formă electronică prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor. Apelul incident se depune nu mai târziu de data depunerii referinţei la cererea de apel. Acest fapt este prevăzut la art.  362¹, care a fost inclus în Codul de procedură civilă. Aceste modificări sunt în vigoare din data de 1 iunie. Codul a fost completat și cu art. 363¹, care se referă la efectul suspensiv al apelului exercitat în afara termenului legal. Potrivit noilor prevederi, dacă apelantul principal îşi retrage apelul sau dacă cererii de apel nu i se dă curs, cererea a fost restituită sau există alte motive care exclud soluţionarea fondului, apelul incident nu produce efecte juridice. Referitor la art. 363¹, acesta spune că în cauzele patrimoniale, la cererea apelantului, instanţa de apel dispune suspendarea executării hotărârii atacate cu apel exercitat în afara termenului legal, dacă apelantul a depus cauţiune, în condițiile art. 80-81 din Codul de executare. Suspendarea se dispune în cel mult 10 zile printr-o încheiere care nu se supune nici unei căi de atac. În cazul în care cererea de repunere în termen a apelului a fost admisă, iar ca urmare a examinării cererii de apel se adoptă o decizie prin care acţiunea este respinsă, cauțiunea depusă se restituie prin decizia instanței de apel. Dacă cererea de repunere în termen a apelului a fost admisă, iar în urma examinării cererii de apel se casează hotărârea şi se remite cauza la rejudecare, cauţiunea rămâne în cont până la adoptarea unei hotărâri irevocabile. Articolul mai prevede că dacă cererea de repunere în termenul de apel a fost admisă, iar ca urmare a examinării acestuia, hotărârea s-a menținut sau dacă cererea de repunere în termen a apelului a fost respinsă, suma depusă se foloseşte pentru executarea hotărârii în modul prevăzut de lege. În cauzele nepatrimoniale, executarea hotărârii poate fi suspendată de către instanţa de apel la cererea motivată a apelantului. O altă completare se referă la intentarea procedurii de apel - art.365¹. Astfel, în termen de 24 de ore de la depunerea dosarului în instanţa de apel, cererea se repartizează completului de judecată în mod aleatoriu, prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor. În decurs de 10 zile de la repartizarea cererii de apel, completul de judecată care a primit cererea spre examinare, verifică dacă aceasta întruneşte exigenţele prevăzute de lege, fără înştiinţarea participanţilor la proces. Dacă cererea de apel nu întruneşte exigenţele prevăzute de lege, aplică prevederile art. 368 şi art. 369. În caz contrar, printr-o încheiere nesusceptibilă de recurs, completul de judecată acceptă cererea de apel spre examinare şi dispune intentarea procedurii de apel. Art. 366, care se referă la înaintarea referinţei împotriva apelului, a fost abrogat.