Academicienii care vor dori să ajungă experți judiciari vor trebui să susțină examene. Prevederea este inclusă într-un proiect de lege care va fi discutat în ședința Guvernului de mâine. Modificarea este propusă pentru că este eronat ca persoanele care dețin titlul de doctor să obțină automat licența de expert judiciar. În același timp, documentul prevede simplificarea procedurii pentru obţinerea calității de expert judiciar cu specializarea în domeniul arhitecturii, urbanismului şi construcţiilor.  Potrivit documentului, persoanele care deţin un titlu ştiinţific de doctor, doctor habilitat sau de academician într-o anumită specialitate nu vor mai fi scutite de efectuarea stagiului profesional şi de examenul de calificare, dacă vor dori să ajungă experți judiciari. Autorii documentului susțin că o diplomă de studii superioare de ciclul trei într-o specialitate nu poate conferi dreptul persoanei de a pretinde, fără efectuarea unui stagiu pentru asimilarea lucrului practic în laboratoarele de cercetare şi susţinerea unui examen pentru verificarea şi constatarea pregătirii suficiente, în specialitatea de expertiză solicitată. O altă modificare propusă se referă la obţinerea calităţii de expert judiciar în domeniul construcţiilor. În document se propune excluderea prevederilor potrivit cărora pentru a obţine calitatea de expert judiciar cu specializarea în domeniul arhitecturii, urbanismului şi construcţiilor, persoana trebuie să deţină calitatea de expert tehnic în construcţii, obţinută conform Legii privind calitatea în construcţii şi Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii. Totodată, pentru a obţine calitatea de expert judiciar cu specializarea în evaluarea şi partajarea bunurilor imobile, persoana trebuie să deţină următoarele certificate:
  • pentru specializarea evaluarea bunurilor imobile – certificatul de calificare a evaluatorilor bunurilor imobile;
  • pentru specializarea partajarea bunurilor imobile – certificatul de inginer cadastral.